Language
Mobile navigation Home page

Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego

PLN 20.00

Książka na pograniczu problematyki językoznawczej i historycznoliterackiej, wpisuje się w cykl publikacji dotyczących nazw kolorów w twórczości autorów różnych gatunków i epok. Materiał badawczy stanowią wszystkie nazwy barw wynotowane z 14 powieści, obejmujących dwie epoki literackie: dwudziestolecie międzywojenne i literaturę powojenną Polski Ludowej. Wyekscerpowane z powieści jednostki leksykalne uporządkowano według koncepcji pól znaczeniowych oraz umieszczone je w układzie frekwencyjnym. Dzięki tej metodzie sprawdzono, które kolory znalazły się w polu zainteresowania pisarza, jakimi określeniami barw posługiwał się najczęściej, jakie elementy świata przedstawionego charakteryzował za ich pomocą. W drugiej części pracy zebrany materiał pogrupowano w pola tematyczne według realiów opisywanych przez Michała Choromańskiego. W pracy zwrócono uwagę nie tylko na nazwy kolorów podstawowych, ale również określenia odcieni barw.

Spis treści
(Size: 127.4 KB)
Summary
(Size: 121.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) NAMES OF COLOURS IN THE NOVELS OF MICHAŁ CHOROMAŃSKI
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 182
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83232-3222-3
Number of pages 444
Number of publishing sheets 27,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up