Language
Mobile navigation Home page

Naukowe Zeszyty Studenckie 5/2013

„Naukowe Zeszyty Studenckie” to czasopismo pedagogiczne. Główne cele czasopisma to umożliwienie publikowania prac naukowych studentom oraz wymiana myśli i doświadczeń związanych z myślą pedagogiczną. Jest ono skierowane do młodych czytelników, studentów uczelni pedagogicznych i nauczycielskich oraz praktyków – nauczycieli, pedagogów i terapeutów, szczególnie tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową.

„Naukowe Zeszyty Studenckie” is a pedagogical periodical. The main aim of the periodical is to publish students’ scientific researches as well as to exchange ideas and experience within the field of pedagogy. It is addressed to the young readers, students of pedagogy and for teachers, pedagogues therapists, particularly these who are at the beginning of their professional careers.

Od rady wydawniczej
(Size: 47.6 KB)
Spis treści
(Size: 96.2 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Naukowe Zeszyty Studenckie 5/2013
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 2080-5950
ISBN 978-83-232-2674-1
Number of pages 112
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up