Language
Mobile navigation Home page

Nauczanie i uczenie się w sieci. Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym

Dzisiejszy uczeń i nauczyciel funkcjonują w dwóch przestrzeniach: tej realnej – fizycznej, bezpośredniej oraz cyfrowej – internetowej, zapośredniczonej. Ta druga przestrzeń w ich codziennych relacjach zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Determinuje też ona jakość i rodzaj interakcji, wpływa na sam proces uczenia się – nauczania, a także na codzienny sposób życia. Tym samym nauczyciel w środowisku internetowym ma dodatkowe zadanie: staje się nie tylko architektem wiedzy ucznia, ale również przestrzeni uczenia się i nauczania. Biorąc pod uwagę jeden z najbardziej abstrakcyjnych i uniwersalnych procesów w społeczeństwie sieci, jakim jest oddalenie czasowo-przestrzenne, zadanie to jest trudne i wymaga specyficznych kompetencji. Pytanie – jakich, i w jaki sposób się przejawiających? Czy e-nauczyciel je posiada?

Autorka odwołując się do wyników badań własnych, podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania. Nawiązuje do treści rozmów, które odbyła z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w kształcenie internetowe, buduje model oczekiwanych kompetencji e-nauczyciela. W ostatnim etapie badań sprawdza, na ile kompetencje oczekiwane względem osoby e-nauczyciela są zbieżne z jego rzeczywistymi kompetencjami.

Z recenzji prof. UG dr Grażyny Penkowskiej

Niewielu autorów koncentruje swoją uwagę na nauczycielu i jego nowej roli w zmieniającej się szkole. Książka Grażyny Barabasz jest pozycją ważną i nowatorską, bo wbrew obawom o to, że rola nauczyciela w e-edukacji będzie marginalizowana, w pesymistycznych sądach nawet całkiem zredukowana, w jej opinii jest zupełnie odwrotnie. Autorka podkreśla kluczową rolę nauczyciela, widząc w nim (za Giroux, Dylakiem czy Kwiecińskim) intelektualnego promotora zmian w szkole. Zmiany, o których pisze, mają na celu upodmiotowienie roli ucznia w rzeczywistości nasyconej nowoczesnymi technologiami, a pierwszym do tego krokiem, wskazywanym przez autorkę, jest rozpoznanie nowej rzeczywistości i na bazie tej wiedzy budowanie „rzeczywistych” kompetencji nauczyciela kształcenia internetowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego

Przekazane do recenzji opracowanie ma godne podkreślenia zalety. Trafnie i jasno zostały przedstawione nowe cywilizacyjne uwarunkowania edukacji. Na tym tle opisane są zmiany w spostrzeganiu ról i kompetencji nauczyciela. Czytelnicy otrzymują kilka przedstawień, kilka obrazów tych kompetencji (…), a także obrazy dostrzegane przez różne grupy osób badanych – organizatorów kształcenia internetowego, nauczycieli i studentów.

 

Spis treści
(Size: 83.8 KB)
Wstęp
(Size: 79 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Nauczanie i uczenie się w sieci. Kompetencje nauczyciela w kształceniu internetowym
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 249
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-3170-7
Number of pages 180
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up