Language
Mobile navigation Home page

Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria

PLN 55.00

Zbiór obejmujący w dużej mierze materiały pokonferencyjne (w języku polskim i chorwackim) stanowi dla odbiorcy o zainteresowaniach slawistycznych bardzo rozległą i pożyteczną prezentację poglądów formułowanych z perspektywy bezpośredniego obserwatora współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze słowiańskiego Południa. Książka świadczy o wysokim potencjale badawczym słowianoznawstwa poznańskiego oraz o przemyślanym doborze współpracowników zewnętrznych. Różnorodność tematyczna artykułów z pewnością zainteresuje wielu czytelników i zachęci ich do lektury.

Prepared by Poznań Slavists, this collection of articles is the result of studies initiated by the University in Osijek (Croatia) on the modern and postmodern literature of the second half of the 20th century whose patron is an outstanding Croatian writer and literature specialist Ivan Slamnig (1930-2001). The perspective of a direct observer of modern phenomena of the Slavic South together with the theoretical reflection on the conditions of development of the postmodern formation in the regional conditions of Central Europe are specific features of this volume which consists of works of almost 50 authors coming mainly from the most important centres of Croatian studies in Poland and Croatia. The articles focus on the following problem areas: specificity of the Central European postmodernism in literature and culture the model character of the cultural formation, reception, comparative studies, identity, feminism, relations of modern literature with film, fine arts, and other arts and the modern literary life and the problems of ludically - in Slamnig's manner understood art as well as Slamnig's "school of translation", the language of art and the language of politics.

Do Czytelnika

I. ŚRODKOWOEUROPEJSKI MODERNIZM I POSTMODERNIZM

ALEKSANDER FLAKER: Lata nadziei i złudzeń (Notatki osobiste na marginesie historii). Pamięci Janka Wierzbickiego i Zdravka Malicia. "Rewizjonizm" literacki 1948-1956

HALINA JANASZEK-IVANIĆKOVÁ: Postmodernizm w Polsce (w szerszym kontekście)

MIECZYSŁAW DĄBROWSKI: Modernizm a postmodernizm. Przeciw, obok czy wraz?

BOŻENA TOKARZ: Korzenie postmodernizmu środkowoeuropejskiego

GORAN REM: Konzistentno nepopravljiva Povijest - Povjesnica knjiżevnosti je Poćetnica

SANJIN SOREL: Kulturolośka rasrediśtenost (sjevernojadranska poetska paradigma druge polovice XX. stoljeća)

PERINA MEIĆ: Hrvatska znanost o knjiźevnosti druge polovice XX. stoljeća - metodolośki modeli

II. (INTER)MEDIALNOŚĆ A LITERATURA

BERNARDA KATUŚIĆ: Govor slike

ANNA RUTTAR: Chopin, Liszt i rozstrojony fortepian. O przejawach muzyczności poezji Josipa Severa

SUZANA LEPAN: Utjecaj filmske umjetnosti na poeziju 90-ih godina

SANJA JUKIĆ: Glasovno-slovni pies pjesnićkoga teksta

MARTINA LEMAIĆ: Intermedialność lat 90.

SANJA OREŚIĆ: Filmovi Ćegecove pjesme ITD

III. PRZESTRZEŃ PONOWOCZESNEJ TOŻSAMOŚCI

BARBARA CZAPIK-LITYŃSKA: (Post)modernisryczne konteksty twórczości Dubravki Ugreśić

ANITA GOSTOMSKA: O tożsamości pisarza środkowoeuropejskiego na podstawie wybranych utworów Dubravki Ugreśić

ANNA GAWARECKA: Alternatywne światy Michała Ajvaza

ANA JURIN: Postmodernistićke igre u Ferićevu Anćtdu

NATALIA WYSZOGRODZKA-LIBERADZKA: Pytania o tożsamość. Wiersze makaroniczne Ivana Slamniga

ERNEST MIEDZIELSKI: Świat w cieniu kartonowego bałwana

LESZEK MAŁCZAK: O nowoczesnych i ponowoczesnych wzorach osobowych w Lepszej połowie odwagi Ivana Slamniga

KRZYSZTOF SITARZ: Postmodernistyczny model powieści. Pod dwiema postaciami Danieli Hodrovej

IV. POMIĘDZY NARODOWYM A LOKALNYM

BORIS ŚKYORC: Stereotipiziranje, multikulturalnost i moguća pripovjedna presjecista

ROLAND ORCSIK: Boże, sjećnS li se ićegal Hryatske knjiżevne povezanosti u pjesmi Commnndo dance Ottóa Fenyvesija

ANDREA YINCETIĆ: Albino zec i osmerokraka hobotnica Ivana Yidića

V. W STRONĘ FANTASTYKI

EWA SZPERLIK: Literatura fantastyczna i borgesowcy - początek chorwackiego postmodernizmu

EWA STAWCZYK: Postmodernistyczna fantastyka na przykładzie zbioru opowiadań Milorada Pavicia Srpske priće

VI. PŁEĆ SŁOWIAŃSZCZYZNY

EWA KRASKOWSKA: Płeć Słowiańszczyzny

DOROTA JOHANIUK: Dubravka Ugreśić: w kręgu postmodernistycznej prozy kobiecej

KRYSTYNA PIENIĄŻEK-MARKOYIĆ: Pomiędzy mową a milczeniem

VII. NAD LUSTREM (META)PROZY

BOGUSŁAW ZIELIŃSKI: Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym

IVAN TROJAN: Problem tranzicije u dramskim tekstovima Bakino srce, Octopussy i Veliki Ujęli zec Ivana Yidića

MAGDALENA DYRAS: Chorwacka powieść o historii i postmoderna

ZOLTAN MEDYE: Yodići kroz stoljeća. Miljenko Jergović: Dvori od oraha i Peter Esterhazy: Harmonia caelestis

IVANA MRGAN: Tko visoko leti, ne mora nużno nisko pasti

VIII. TRANSLATOLOGIA, JĘZYK POEZJI, JĘZYK POLITYKI

CYIJETA PAVLOVIĆ: Slamnigowska "mała szkoła" przekładu

Ivo PRANJKOYIĆ: Slamnigovi glagoli

ARTURSTĘPLEWSKI: Duchowość, narodowość, alfabet

ZORICA KIŚPETER: Probierni u prevodenju madarskih suvremenih pjesnika na hryatski jezik

ROBERT BOŃKOWSKI: Zapożyczenia niemieckie w języku chorwackim

JOANNA DOBOSIEWICZ: Co kryje się w nazwach partii politycznych krajów młodej demokracji? Na przykładzie Chorwacji, Słowenii i Polski

SNIJEŻANA STANAREYIĆ, IYANA KUKOYEC Lingvistićke teorije druge polovice 20. stoljeća u svijetu i kod nas

IX. KRONIKA

KRISTINA KATALINIĆ: Postmodernizam i hrvatsko-madarski znanstveni skupovi

KARINA GIEL: Chorwacko-polskie spotkania naukowe

Write Your Own Review
You're reviewing:Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Our Central European ars combinatoria
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Słowiańska nr 22
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232179-8-5
Number of pages 540
Number of publishing sheets 40,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up