Language
Mobile navigation Home page

Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2276-7
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2011

Książka dotyczy badań nad tematem starości w literaturze polskiej, od połowy lat 90. XX wieku po dziś dzień. Rozważania dotyczące kontekstów kulturowych tematu łączą się z próbą rozpoznania korzeni nowoczesnych wariantów tekstowego istnienia odwiecznej opozycji starość – młodość. Interpretacje utworów z lat 80, kiedy temat zaczął być rozpoznawalną tendencją literacką, poprzedzają rozważania dotyczące specyfiki przemian jego realizacji po przełomie roku 1989. W książce poruszony został problem odmienności współczesnych strategii kreowania obrazów starzenia się jednostek i społeczeństw, znajdujący odzwierciedlenie polskiej literaturze najnowszej, jak i zagadnienie kryzysowego postrzegania człowieka i świata w kulturze XXI wieku, szczególnie naznaczonej schyłkowością i rozpadem.

The book titled Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci [For OId Age. Essays on the Literature of the Turn of the Millennia] is the result of studies on the functioning of the theme of old age in Polish literature starting from the middle of the ninth decade of the 20th century when texts on this subject appeared in a distinctly greater number than in the previous decades and appear until now. Considerations concerning cultural contexts of the subject are connected with an attempt at recognition of the roots of the modern and postmodern variants of textual existence of the perennial opposition old age/youth. Interpretations of the works of the 1980s, when the subject began to be a recognisable literary tendency and which is the point of departure of the thematological searches, a point of arrival are here considerations on the subject of specificity oftransformations of its realisation after the breakthrough of 1989. In the book is also discussed the problem of unlikeness of contemporary strategies of creating visions of getting old ofthe individuals and societies, which found its reflection in the most recent Polish literature and the problem, which has been conditioned by the civilization crisis, of perceiving man and the world in the 21th century culture, which has been particularly marked by the decline, break of the hierarchy ofvalues and erosion oflanguages incapable of individual and common experiences in the text.

WPROWADZENIE

Rozdział pierwszy: O ROZPADZIE  
1. Filozofowanie na starość  
2. Wędrówki do kresu  
3. Baśń zimowa Ryszarda Przybylskiego

Rozdział drugi: O WYKLUCZENIU
1. Opozycja starości i młodości
2. Strategie wykluczenia  
3. Notatniki Anny Kamieńskiej  

Rozdział trzeci: O SAMOTNOŚCI  
1. Labirynty
2. Powtórzenia  
3. Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego

Rozdział czwarty: O OBCOŚCI  
1. Asystenci śmierci  
2. Wśród rzeczy  
3. Bóg zapłacz Włodzimierza Kowalewskiego  

Rozdział piąty: O DEGRADACJI  
1. Mity i zaklęcia  
2. Wiedźmy  
3. Ślicznotka doktora Josefa Zyty Rudzkiej  

Rozdział szósty: O ŻALU  
1. Pożegnania
2. Sny o śmierci  
3. Zbierane Krystyny Miłobędzkiej

Rozdział siódmy: O ZAMIERANIU
1. Od erozji do entropii
2. W stronę groteski  
3. Dwanaście stacji Tomasza Różyckiego

Rozdział ósmy: O KOŃCU
1. Kanon Starych Mistrzów  
2. Rozmowy na koniec
3. Szara strefa Tadeusza Różewicza  

Indeks nazwisk
For Old Age. Essays on the Literature ofthe Tum ofthe Millennia. Summary

Write Your Own Review
You're reviewing:Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) For Old Age. Essays on the Literature of the Turn of the Millennia
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 124
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2276-7
Number of pages 256
Number of publishing sheets 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up