Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XXV

PLN 22.00

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Przedmowa
Część pierwsza: BIOCHEMIA
KAKOLINA KUBAS
Glikozydy polifenoli o właściwościach kompleksowania do jonów wapnia
DOROTA PAWLAK, EWA ŻYMAŃCZYK-DUDA
Zastosowanie mikroorganizmów jako biokatalizatorów w reakcjach utleniania
KINGA BASAŁYGA, EWA ŻYMAŃCZYK-DUDA
Zastosowanie oksydaz aminokwasów
BARBARA TUBEK, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
Właściwości biologiczne betuliny i jej pochodnych
PAWEŁ KNIHNICKI, MARCIN WIECZOREK, RENATA WIETECHA-POSŁUSZNY, MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, ANETA GARBACIK, PAWEŁ KOŚCIELNIAK
Ślina jako materiał alternatywny w analizie toksykologiczno-sądowej
HANNA STUDNIK, JACEK LIPOK
Możliwości biodegradacji związków fosfonowych przez cyjanobakterie
ANNA KUTYŁA, PATRYCJA CIOSEK
Elektrochemiczne matryce czujnikowe do klasyfikacji próbek biotechnologicznych
JUSTYNA DYLA
Nanocząstki jako systemy transportujące leki
EWELINA WĘGLARZ
Leucyloaminopeptydazy - znaczenie i strategie inhibicji
DANIEL STRUB, STANISŁAW LOCHYŃSKI
Leki wspomagające procesy uczenia się i pamięci
JOLANTA PĘKAŁA, STANISŁAW LOCHYŃSKI, BOŻENA PATKOWSKA-SOKOŁA
Charakterystyka wybranych metod oznaczania L-karnityny w materiale
biologicznym
WERONIKA WŁODAECZYK, ZOFIA SPIAK
Wpływ zróżnicowanego nawożenia cynkiem na plon kukurydzy oraz zawartość miedzi, manganu i żelaza.
ALDONA ZIMOCH, BARBARA PATORCZYK-PYTLIK
Wpływ siarki na plon oraz zawartość selenu w gorczycy białej
Część druga: CHEMIA ORGANICZNA
ANNA MARZEC, MARIAN ZABORSKI
Wpływ pigmentów kompozytowych zawierających ciecze jonowe na właściwości kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)
ANNA LASKOWSKA, MARIAN ZABORSKI
Syntetyczne związki hydrotalkitowe i ich zastosowanie jako napełniacze
w kompozytach polimerowych
MAŁGORZATA MOŚCIPAN, PIOTR P. WIECZOREK
Oznaczanie związków endokrynologicznie czynnych w próbkach środowiskowych
AGNIESZKA SOLARZ, MAŁGORZATA SZAFARSKA, RENATA WIETECHA-POSŁUSZNY,
MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, PAWEŁ KOŚCIELNIAK
Elektroforeza kapilarna w połączeniu z ekstrakcją w punkcie zmętnienia
jako metoda analizy atramentów drukarkowych
AGNIESZKA ŚWIST, JADWIGA SOŁODUCHO
Sprzężone układy heteroaromatyczne i ich zastosowanie w sensoryce
AGATA KURCZYK, ANDRZEJ BĄK, TOMASZ MAGDZIARZ, PAWEŁ MAZUR, JAROSŁAW POLAŃSKI
Polifarmakologia i lekotypia związków azanaftalenowych
EDYTA KUSIAK, MARIAN ZABORSKI
Materiały zabezpieczające przed promieniowaniem jonizującym stosowa¬
nym w radiomedycynie
Część trzecia: CHEMIA NIEORGANICZNA
ANNA MASEK, MARIAN ZABORSKI
Starzenie ozonowe elastomerów
PAULINA CHĘSY, ANDRZEJ PARCZEWSKI, SIMON PRIKLER, JURGEN W. EINAX
Wykorzystanie metod chemometrycznych w opracowaniu wyników analizy
wód powierzchniowych w Tatrach Polskich
MARTYNA JAŃCZYK, WOJCIECH WRÓBLEWSKI
Kwasy boronowe jako receptory stosowane w sensorach chemicznych

Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XXV
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik
Edition I
ISBN 978-83-232-2254-5
Number of pages 202
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up