Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIV

PLN 42.00

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Przedmowa            
Część pierwsza: GENETYKA    
ADAM JAWORSKI, JOANNA DĘBSKA, PAWEŁ STĄCZEK
Metagenomika populacji wirusów i bakteriofagów środowiskowych          
GRAŻYNA LESZCZYŃSKA, PIOTR LEONCZAK, ADAM RADZIMIERSKI
Strategie mitochondrialnej terapii genowej               
KATARZYNA DOROTA RACZYŃSKA
Splicing alternatywny jako jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów u roślin i zwierząt           
TOMASZ TWARDOWSKI
Genetyka stosowana. Genetycznie zmodyfikowane organizmy           
Część druga: BIOCHEMIA           119
RYSZARD OLIŃSKI, MAREK JURGOWIAK, TOMASZ ZAREMBA
Uracyl w DNA - znaczenie biologiczne i implikacje kliniczne            
MARCIN SAJEK, JADWIGA JARUZELSKA, JAN BARCISZEWSKI
An old new story of 6th eukaryotic DNA base-5-hydroxymethylcytosine
EWELINA SYNOWIEC, JANUSZ BŁASIAK
Histon H2AX i jego rola w reakcji komórek na uszkodzenia DNA    
MICHAŁ KOZŁOWSKI, WANDA RADECKA-PARYZEK, RYSZARD KIERZEK
Syntetyczne rybonukleazy zawierające kompleksy lub jony lantanowców   
IWONA INKIELEWICZ-STĘPNIAK
Nowe analogi aspiryny           
ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, NARCYZ KNAP, MAGDALENA GÓRSKA, URSZULA POPOWSKA, MICHAŁ WOŹNIAK
Znaczenie białkowych fosfataz tyrozynowych - enzymów szczególnie wraż¬liwych na stres oksydacyjny oraz mechanizmy regulacji ich aktywności  
ANNA RYMUSZKA
Związki biologicznie czynne produkowane przez sinice - wpływ cyjanotoksyn na zdrowie ludzi i zwierząt          
SŁAWOMIR SAMARDAKIEWICZ, ADAM WOŹNY
Ruch chloroplastów w odpowiedzi na wybrane stresory       
PAWEŁ PATRZYŁAŚ, EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT
Programowana śmierć komórek roślinnych jako efekt działania czynników stresowych            
GABRIELA LORENC-PLUCIŃSKA
Chrom problemem dla roślin      
JOLANTA BARAŃSKA, IRENA NALEPA
Wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne wczoraj i dziś: zaburzenia w sygnalizacji a stany chorobowe        
KAROLINA HYBZA, MAŁGORZATA GIEL-PIETRASZUK, JAN BARCISZEWSKI
Wpływ ołowiu na organizm ludzki         
JAN BARCISZEWSKI, WOJCIECH T. MARKIEWICZ
Panorama kwasów nukleinowych w Polsce i na świecie            
Część trzecia: BIOLOGIA CHEMICZNA    
MAGDALENA GÓRSKA, NARCYZ KNAP, ALICJA KUBAŃ-JANKOWSKA, ALICJA SIELICKA--DUDZIN, ADAM DĘBICKI, KATARZYNA DROZD, URSZULA POPOWSKA, MICHAŁ WOŹNIAK
Plejotropowy mechanizm działania 2-metoksyestradiolu jako regulatora cyklu komórkowego i induktora apoptozy w warunkach in vivo oraz in uitro
URSZULA POPOWSKA, MAGDALENA GÓRSKA, ALICJA KUBAN-JANKOWSKA, PIOTR ULKO, NARCYZ KNAP
Kwas liponowy i fizetyna w ochronie redoksowej reszt lizynowych albuminy poddanej działaniu reaktywnych form tlenu   
KAMILA SIEDLECKA, MICHAŁ WOŹNIAK
Chemoprewencyjne   i   chemoterapeutyczne   właściwości   pterostilbenu   - strukturalnego analoga resweratrolu        
NARCYZ KNAP
Izoprostany — biologicznie aktywne cząsteczki o znaczeniu klinicznym  
AGNIESZKA ROBASZKIEWICZ, JANUSZ BŁASIAK
Fluorofory specyficzne dla DNA          
ALEKSANDRA SETA-KOSELSKA, EWA SKÓRZYŃSKA-POLIT
Metabolizm wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych w szlaku lipoksygeazowym u roślin wyższych          
MAŁGORZATA JEMIOŁA RZEMIŃSKA, KAZIMIERZ STRZAŁKA
Permeability of model membranes for glucose and protons. A fluorescent probe studies         
HANNA SKARPOS, HENRYK KORONIAK
Bisphosphonates - from the discovery in laboratory till clinical use

Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XXIV
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik
Edition I
ISBN 978-83-232-2253-8
Number of pages 580
Number of publishing sheets 40,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up