Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XVI

PLN 31.00

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: BIOCHEMIA
  • MONIKA KUŹMA, ANDRZEJ NOWACKI, JUSTYNA SAMASZKO, AGNIESZKA ŁAKOMIEC, JANUSZ MADAJ
  • Badanie struktury egzopolisacharydów izolowanych z biofilmów bakteryjnych
  • MONIKA BIERNAT, GABRIEL ROKICKI
  • Five-raenibered cyclic carbonates in the synthesis of multifunctional urethane-methacrylates with Iow oxygen inhibition
  • AGNIESZKA ZAKRZEWSKA, JOLANTA KOCHANA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
  • Zastosowanie techniki SPE/TLC w profilowaniu narkotyków syntetycznych na przykładzie 'ecstas/ v
  • ANNA CHOJNACKA, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
  • Zastosowanie enzymów do rozdziału racemicznych drugorzędowych alkoholi allilowych
  • MONIKA NAWROCKA, ZBIGNIEW MAĆKIEWICZ
  • Wirus Zachodniego Nilu
  • KATARZYNA DZIARKOWSKA
  • Poliaminy - proste związki, złożone funkcje, trudna analiza
  • DOROTA TUWALSKA, BEATA LIBEREK, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
  • Cukrowe aminokwasy w chemii biologicznej
  • AGNIESZKA PARTYKA, EWA ŁUKASZEWICZ
  • Nowe metody oceny nasienia ptaków
  • MAGDALENA PIĘTKA-OTTLIK, KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, KRYSTIAN KLOC, JACEK MŁOCHOWSKI
  • Wpływ struktury wybranych związków selenoorganicznych na ich aktywność przeciwwirusową
  • ALDONA ZALESKA, AGNIESZKA SZYSZKOWSKA
  • The effect of tannins on the nutrition and health of ruminants
  • AGNIESZKA CHYLEWSKA, DAGMARA JACEWICZ, ALEKSANDRA DĄBROWSKA, LECH CHMURZYŃSKI
  • Reakcja wychwytu tlenku azotu(IV) - indywiduum odpowiedzialnego za nitrozacyjny stres komórkowy
 • Część druga: CHEMIA NIEORGANICZNA
  • IZABELA MICHALAK, KATARZYNA CHOJNACKA, DOROTA RICHTER, MIROSŁAWA PIETRYKA, JAN MATULA MAGDALENA BOROWIEC, JÓZEF HOFFMANN
  • Biodegradacja wybranych związków kompleksujących mikroelementy nawozowe
  • JOANNA HETMAŃCZYK, ANNA MIGDAŁ-MIKULI
  • Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w [Ca(H2O)4](ClO4)2
  • DANIEL MIKŁA, JÓZEF HOFFMANN
  • Badania własności stabilizujących bentonitów Black Hill i SPECIAL
  • ANNA MIGDAŁ-MIKULI, ŁUKASZ SKOCZYŁAŚ
  • Polimorfizm [Co(DMSO)6] (BF4)2
  • MARTA LISZKA-SKOCZYLAS, EDWARD MIKULI
  • Przemiany fazowe i analiza termiczna azotanu(V) heksaammakadmu
  • MAGDALENA PRZYBYSZEWSKA, MARIAN ZABORSKI
  • Nowe substancje dyspergujące nanometryczny tlenek cynku
  • MONIKA HADRYŚ, STEFANIA KINAL
  • Ocena struktury i uziarnienia różnych związków selenu
 • Część trzecia: CHEMIA ORGANICZNA
  • JOANNA GLUZIŃSKA, JÓZEF HOFFMANN
  • Wpływ obecności związków fluoru na skuteczność oczyszczania ścieków komunalnych w strefie beztlenowej
  • KATARZYNA DYBIEC, ADAM GRYFF-KELLER
  • Badanie struktury izoguaniny i 8-oksoadeniny w roztworach za pomocą spektroskopii 1H oraz 13C NMR i obliczeń teoretycznych metodą DFT
  • AGNIESZKA ADAMCZYK, KRZYSZTOF BUJNOWSKI, LUDWIK SYNORADZKI
  • Badania syntezy kompleksotwórczych o-hydroksybenzyloamin
  • ŁUKASZ GURZYŃSKI, LECH CHMURZYŃSKT
  • Potencjometryczne badania równowag kwasowo-zasadowych w kompleksach 7V-tlenków amin z udziałem wiązań wodorowych
  • MAŁGORZATA SZAFARSKA, MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, PAWEŁ KOŚCIELNIAK, JANINA ZIĘBA-PALIJS, MARIUSZ PILCH
  • Komputerowa analiza widm FT-IR próbek lakierowych na potrzeby kryminalistyki
  • FILIP STEFANIAK, MICHAŁ FEDORYŃSKI
  • Reakcje anionów organicznych ze związkami ełektrofilowymi, generowanymi in situ w układach dwufazowych
  • MAJA SŁUPCZYŃSKA, BARBARA LUBOJEMSKA, STEFANIA KINAL
  • Stosowanie różnych związków cynku w żywieniu rosnących owiec
Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XVI
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) At the threshold of chemistry and biology, Vol. XVI
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition (
ISBN 83-232-1730-0
Number of pages 227
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up