Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XIX

PLN 30.00

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: BIOLOGIA
  •  

  • AGNIESZKA PARTYKA
  • Enzymy antyoksydacyjne w nasieniu i ich oddziaływanie na procesy reprodukcyjne    ptaków
  •  

  • MARTA JASTRZĘBSKA
  • Ochrona gatunkowa żubra - przeszłość, teraźniejszość i perspektywy
  •  

  • DOROTA SOKALSKA, ADAM SZEWCZUK
  • Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie drzew jabłoni w warunkach    klimatycznych Polski
  •  

 • Część druga: BIOCHEMIA
  •  

  • KAMIIA GAJCY, AGNIESZKA KUSIAK, STANISŁAW LOCHYNSKI
  • Analogi GABA jako leki przeciwepileptyczne
  •  

  • JULIUSZ ADAMSKI, JOLANTA KOCHANA, ANDRZEJ PARCZEWSKI
  • Bioczujniki enzymatyczne konstruowane z wykorzystaniem warstw polipirolu
  •  

  • EWA DĄBROWSKA
  • Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy i innych chorób kości
  •  

  • GABRIELA DZIĘDZIOŁA
  • Charakterystyka reduktazy kwasu 4,5-dihydro-lH-pirolo-2-karboksylowego
  •  

  • JOANNA ŁOPACIŃSKA, MACIEJ SKOLIMOWSKI, MARCIN DĄBROWSKI, MARIA JACEWICZ, MATEUSZ KUCIŃSKI, KATARZYNA STEFANEK, ZBIGNIEW BRZÓZKA
  • Miniaturowe układy typu Lab-on-a-chip w chemii, biologii i medycynie
  •  

  • AGNIESZKA ŁAKOMIEC, JUSTYNA SAMASZKO, MONIKA KUŹMA, JANUSZ MADAJ
  • Modyfikacje wankomycyny jednostkami cukrowymi
  •  

  • MONIKA PROKOPOWICZ
  • Inhibitory enzymów rozkładających lewodopę i dopaminę stosowane w terapii    parkinsonizmu
  •  

  • KATARZYNA M. MARZEC, KAMILLA MAŁEK, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Rodanina i jej pochodne - zastosowanie i kierunek badań
  •  

  • KATARZYNA M. MARZEC, KAMILLA MAŁEK, GRZEGORZ SCHROEDER, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Structural studies of rhodanine and its derivatives in means of vibrationai, NMR    spectroscopies and DFT
  •  

  • FILIP BORATYŃSKI, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
  • Zastosowanie dehydrogęnazy izolowanej z wątroby końskiej (HLADH) w reakcjach    utleniania dioli
  •  

 • Część trzecia: CHEMIA ORGANICZNA
  •  

  • SYLWIA ŚLIWIŃSKA
  • Chemia supramolekularna - chemoreceptory
  •  

  • MAŁGORZATA SZAFARSKA, RENATA WIETECHA-POSŁUSZNY, MICHAŁ WOŹNIAKIEWICZ, PAWEŁ KOŚCIELNIAK
  • Elektroforeza kapilarna jako alternatywna metoda badania dokumentów drukowanych    atramentami na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
  •  

  • ANNA GLISZCZYŃSKA, CZESŁAW WAWRZEŃCZYK
  • Mikrobiologiczne przekształcenia seskwiterpenoidów
  •  

  • BEATA ZADYKOWICZ
  • Pochodne akrydyniowe jako znaczniki chemiluminescencyjne
  •  

  • PAWEŁ MISKOWIEC, JOANNA ŁOJEWSKA, MARCIN MOLENDA, ANNA LUBAŃSKA, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Studium nad formami wody w celulozie oraz jej rolą w procesie degradacji
  •  

  • KAROLINA DOLATOWSKA-ŻEBROWSKA
  • Zastosowanie spektroskopii 31P NMR w określaniu składu enancjomerycznego aminofosfonianów
  •  

 • Część czwarta: CHEMIA OGÓLNA
  •  

  • BARBARA GRZMIL, DANIEL GRELA
  • Badanie procesu hydrolizy siarczanowych związków tytanu IV
  •  

  • AGNIESZKA ZlELIŃSKA, KATARZYNA CHOJNACKA
  • Kinetics of biosorption of Crs+ ions. by blue-green alga Spirulina sp
  •  

  • ADRIAN TOPOLSKI, PRZEMYSŁAW KITA
  • Kompleksy heterometaliczne jako interesujące katalizatory i materiały w elektronice
  •  

  • AGATA GLEŃ
  • Polimeryzacja propylenu katalizowana metaloorganicznymi kompleksami z chiralnymi    ligandami salenowymi
  •  

  • ŁUKASZ SKOCZYŁAŚ, ANNAMIGDAŁ-MIKULI
  • Polimorfizm i rozkład termiczny [Zn((CH3)2SO)6](BFj)2
  •  

  • MARTA LISZKA-SKOCZYLAS, EDWARD MIKULI, JANUSZ SZKLARZEWICZ
  • Polimorfizm i właściwości termiczne [Co(NH3)s](NO3)2
  •  

  • RAFAŁ PELKA
  • Pomiar szybkości reakcji chemicznej limitowanej szybkością adsorpcji w    termograwimetrycznym reaktorze różniczkowym
  •  

  • AGATA RYDZEWSKA, PIOTR MŁYNARZ
  • Wybrane właściwości kwasów boronowych i fosfonowych
  •  

  • ANNA BARAN, EDYTA PODSTAWKA, MARIA G. ROGÓŻ, LEONARD M. PRONIEWICZ
  • Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w analizie pigmentów na przykładzie żółcieni    cynowo-ołowiowej (Pb2SnO-4)
  •  

  • ANNA TOBIASZ, MARTA GAWIN, STANISŁAW WALAS
  • Zatężanie jonów metali ciężkich z wykorzystaniem polimerów dopasowanych jonowo
  •  

 • Część piąta: ROLNICTWO
  •  

  • IZABELA MiCHALAK, KATARZYNA CHOJNACKA
  • Makroalgi jako suplement diety zwierząt gospodarskich
  •  

  • DOROTA SOKALSKA, KRZYSZTOF NYC
  • Rozkład przestrzenny uwilgotnienia gleby przy nawadnianiu systemem kroplowym
  •  

  • RAFAŁ KUZNIEWSKI, BARBARA PATORCZYK-PYTLIK
  • Selen w glebach i roślinach
  •  

  • MAŁGORZATA OMILIAN, STANISŁAW SIENKIEWICZ
  • Zawartość azotu mineralnego w glebie po zastosowaniu osadu ściekowego przed    wysiewem traw gazonowych
  •  

  • MAGDALENA BOROWIEC, JÓZEF HOFFMANN
  • Związki chelatujące do nawozów płynnych
Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XIX
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232184-5-6
Number of pages 316
Number of publishing sheets 23,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up