Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom XII

PLN 64.00

Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

 • Przedmowa
 •  

 • Część pierwsza: STRUKTURA I FUNKCJE BIAŁEK
  •  

  • IGNACY Z. SIEMION, ALICJA KLUCZYK, MAREK CEBRAT
  • O wzajemnym komunikowaniu się układów: nerwowego i odpornościowego
  •  

  • KAROL HALICKI, MAGDALENA BOGUTA
  • Polimeraza III RNA: czy mechanizm ewolucji jest zachowawczy od drożdży do    człowieka?
  •  

  • KAROLINA DRĘTKIEWICZ, ELIZA WYSZKO, KATARZYNA ROLLE, STANISŁAW NOWAK, RYSZARD ŻUKIEL, JAN BARCISZEWSKI
  • Tenascyna-C
  •  

  • AGATA SOKOŁOWSKA, ANTONI POLANOWSKI
  • Rodzina białek bogatych w prolinę - struktura, niektóre funkcje i perspektywy    wykorzystania terapeutycznego
  •  

  • JOANNA ALEKSANDROWICZ, AGNIESZKA FEDORUK-WYSZOMIRSKA, MIROSŁAWA Z. BARCISZEWSKA
  • Struktura i właściwości białka 41 (gp41) ludzkiego wirusa niedoboru odporności    immunologicznej
  •  

  • JUSTYNA BRONIARCZYK, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Białka wirusowe i czynniki komórkowe biorące udział w uwalnianiu wirusów zwierzęcych z    komórki na drodze pączkowania
  •  

  • RYSZARD SZYSZKA
  • Kinaza białkowa CK2 - oddziaływania białko-białko i ich konsekwencje
  •  

  • MAGDALENA J. ŚLUSARZ, JERZY CIARKOWSKI
  • Receptory sprzężone z białkiem G - model z wyboru natury do projektowania leków in    silico
  •  

  • DANIELA GWIAZDOWSKA, MARIAN FILIPIAK
  • Struktura i mechanizm działania bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie Gram-dodatnie
  •  

  • MARIA MAGDALENA KOCZOROWSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
  • Zarodkowe komórki macierzyste
 •  

 • Część druga: KWASY NUKLEINOWE
  •  

  • MARTA GABRYELSKA, STANISŁAW NOWAK, RYSZARD ŻUKIEL, JAN BARCISZEWSKI
  • Uniwersalna metoda inhibicji ekspresji genów - interferencja RNA
  •  

  • JOANNA ŁANUSZEWSKA, PIOTR WIDŁAK
  • Udział białek chromatyny w rozpoznawaniu i naprawie uszkodzeń DNA
  •  

  • ANDRZEJ SKŁADANOWSKI, KRZYSZTOF LEMKE
  • Regulacja topologii DNA przez topoizomerazę typu II, czyli jak struktura DNA wpływa na    funkcjonowanie genów
  •  

  • MAGDALENA KOSTRZEWSKA-POCZEKAJ, TOMASZ M. KARPIŃSKI, DAMIAN BRAUZE, KRZYSZTOF SZYFTER
  • Polimorfizm genetyczny człowieka w normie i w patologii
  •  

  • WIESŁAWA WIDŁAK
  • Metody modyfikacji materiału genetycznego ssaków i ich zastosowanie w biologii    molekularnej
 •  

 • Część trzecia: BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN
  •  

  • MAŁGORZATA KOPYRA, EDWARD A. GWÓŹDŹ
  • Rola tlenku azotu w odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe
  •  

  • AGNIESZKA ŁAPA, PRZEMYSŁAW WOJTASZEK
  • Modyfikacje białek spowodowane tlenkiem azotu - charakterystyka, wykrywanie i    identyfikacja
 •  

 • Część czwarta: CHEMIA BIOORGANICZNA
  •  

  • MAŁGORZATA JEMIOŁA-RZEMIŃSKA, KAZIMIERZ STRZAŁKA
  • Significance of prenylquinones for living organisms
  •  

  • DONATA PLUSKOTA-KARWATKA
  • Addukty aldehydu malonowego i octowego
  •  

  • LECHOSŁAW ŁOMOZIK, ANNA GASOWSKA, ROMUALDA BREGIER-JARZĘBOWSKA, RENATA JASTRZĄB, GRZEGORZ KRZYŚKO
  • Niekowalencyjne oddziaływania poliamin w układach z nukleotydami i jonami metali
  •  

  • MAŁGORZATA WALIGÓRSKA, MAREK ŁANIECKI
  • Biologiczne metody otrzymywania wodoru
  •  

  • MARIA CHRZANOWSKA, AGNIESZKA DREAS, MARIA D. ROZWADOWSKA
  • Metoda bocznego litowania chiralnych o-toluiloamidów i ich zastosowanie w    asymetrycznej syntezie (S)-(-)- i ((R)-(+)-O-metylobharataminy
 •  

 • Część piąta: METODY BADAWCZE W CHEMII I BIOLOGII
  •  

  • PIOTR FORMANOWICZ, LUIZA HANDSCHUH, RADOSŁAW URBANIAK, JACEK BŁAŻEWICZ, MAREK FIGLEROWICZ
  • Projektowanie mikromacierzy DNA
  •  

  • ELŻBIETA PORĘBA
  • Metody oczyszczania kompleksów białkowych
  •  

  • GENOWEFA ŚLÓSAREK
  • Badania właściwości fizyczno-chemicznych lizozymu za pomocą metod fizycznych    opartych na rozpraszaniu promieniowania
  •  

  • MAŁGORZATA LEKKA, PIOTR LAIDLER
  • Mikroskop sił atomowych (AFM)
  •  

  • PIOTR MUCHA
  • Elektroforeza kapilarna kwasów nukleinowych
  •  

  • ANETA KASZA
  • Metody badania regulacji ekspresji genów
 •  

 • Informacja o autorach
Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom XII
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) At the threshold of chemistry and biology, Vol. XII
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1624-X
Number of pages 632
Number of publishing sheets 46,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up