Language
Mobile navigation Home page

Na pograniczu chemii i biologii, tom X

PLN 64.00

Kolejny tom podręcznika zawiera opracowania następujących działów tematycznych: Cz. I. Kwasy nukleinowe, Cz. II. Enzymy i białka, Cz. III. Medycyna molekularna, Cz. IV. Chemia organiczna. Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

Przedmowa

Część pierwsza: KWASY NUKLEINOWE
 
MAŁGORZATA KURZAC
Sztuka współczesna w świecie nauki - artystyczne cząsteczki DNA

KAROL PASTERNAK, JAN WRZESIŃSKI, JERZY CIESIOŁKA
Aptamery RNA wiążące ligandy niskocząsteczkowe

MAGDALENA BRODA, RYSZARD KIERZEK
Mutacje dynamiczne trójnukleotydowych powtórzeń DNA w genomie człowieka oraz ich związek z chorobami neurologicznymi

JAROSŁAW KRÓL, ANDRZEJ MAZUR, ANNA SKORUPSKA
Genomy bakterii symbiotycznych

JOANNA PACHOLSKA, MAGDALENA MYGA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
Metylacja DNA i jej wpływ na ekspresję genów

MAGDALENA MYGA, JOANNA PACHOLSKA, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) do analizy zróżnicowanej ekspresji genów

ZBIGNIEW J. LEŚNIKOWSKI
Bioczujniki i elektrochemiczne znaczniki DNA

Część druga: ENZYMY I BIAŁKA

IWONA A. CYMERMAN, JOANNA M. SASIN, JANUSZ M. BUJNICKI
Przewidywanie struktury białek: od modelowania opartego na szablonach do rekombinacji fragmentów metodą Frankensteina

JOANNA BANDOROWICZ-PIKUŁA, SŁAWOMIR PIKUŁA
Aneksyny - białka regulujące strukturę błon biologicznych w normie i w patologii

RYSZARD SZYSZKA
Kinaza białkowa CK2 i jej udział w decyzjach o życiu lub śmierci komórki

KRZYSZTOF LEŚNIEWICZ
Programowana śmierć komórek uczestniczących w procesach reprodukcyjnych roślin

AGNIESZKA OLEJNIK, MARCIN SCHMIDT, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
Molekularne mechanizmy regulacji apoptozy z udziałem białek wirusowych

CEZARY J. MADRZAK
Struktura i ewolucja syntazy chalkonowej

ŁUKASZ MARCZAK, MACIEJ STOBIECKI
Peroksydazy roślinne

KATARZYNA KRYCH, ŁUKASZ DURZYŃSKI, ANNA GOŹDZICKA-JÓZEFIAK
Receptory w percepcji węchu i smaku

MARLENA SZALATA, PAULINA TOBOŁA, RYSZARD SŁOMSKI
Oczyszczanie i ocena aktywności biologicznej rekombinowanych białek

Część trzecia: MEDYCYNA MOLEKULARNA

STANISŁAW SZALA
Dwudomenowe leki antynaczyniowe w terapii nowotworów

NNA KURZYŃSKA-KOKORNIAK, MAGDALENA FIGLEROWICZ, PAULINA JACKOWIAK, MAREK FIGLEROWICZ
HIV - pochodzenie, cykl replikacyjny, leczenie

KATARZYNA LISOWSKA, MICHAŁ JARZĄB
Zastosowania mikromacierzy w biologii molekularnej i naukach medycznych

AGNIESZKA KORZENIOWSKA-KOWAL, ANDRZEJ GAMIAN
Polisacharydy bakteryjne w mechanizmach mimikry cząsteczkowej jako czynniki chorobotwórcze

DAMIAN BRAUZE, KRZYSZTOF SZYMONIAK, MAGDALENA KOSTRZEWSKA, KRZYSZTOF SZYFTER
Zależność między dawką i efektem w mutagenezie środowiskowej

DANIEL LIPIŃSKI, ANNA DUSZEWSKA, WOJCIECH JUZWA, JOANNA ZEYLAND, RYSZARD SŁOMSKI
Wykorzystanie zwierząt hodowlanych jako bioreaktorów

ROBERT CZAJKOWSKI, SYLWIA JAFRA
Sygnalizator zagęszczenia bakterii Gram-ujemnych oraz możliwości jego zakłócania

MARTA LIGAJ, MARIAN FILIPIAK
Zastosowanie biosensorów DNA do wykrywania genetycznie zmodyfikowanych
składników żywności

Część czwarta: CHEMIA ORGANICZNA

MAGDALENA T. KACZMAREK, IZABELA POSPIESZNA-MARKIEWICZ, WANDA RADECKA-PARYZEK
Makrocykliczne i acykliczne kompleksy zasad Schiffa wywodzące się z amin
biogennych

MARIA CHRZANOWSKA
Asymetryczna addycja nukleofili węglowych do imin jako metoda syntezy prostych alkaloidów izochinolinowych i protoberberyn

JOANNA KUREK, WŁADYSŁAW BOCZOŃ
Kolchicyna

ADAM GRACZYK, WŁADYSŁAW BOCZOŃ
Kompleksy sparteiny z solami litu i cynku

Informacja o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Na pograniczu chemii i biologii, tom X
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1493-X
Number of pages 616
Number of publishing sheets 44,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up