Language
Mobile navigation Home page

Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3302-2
  • Category: OUTLET, Law
  • Year of publication: 2018
PLN 25.00

Obszerne administracyjnoprawne studium poświęcone problematyce ekspropriacji, w którym podjęto próbę spojrzenia na nią w sposób całościowy. Pierwsza część pracy dotyczy zagadnień o znaczeniu fundamentalnym, m.in. związku pomiędzy instytucją wywłaszczenia a prawami jednostek, w tym godnością człowieka, odgraniczeniem konstytucyjnie dozwolonego ograniczenia prawa własności od wywłaszczenia, czy relacją pomiędzy konstytucyjną a klasyczną koncepcją wywłaszczenia. Opracowanie, oprócz rozważań o charakterze teoretycznym (druga część pracy), zawiera również szerokie odniesienie do regulacji pozytywnoprawnej, będąc tym samym pomocne również dla praktyków stosowania i tworzenia prawa administracyjnego nie tylko w zakresie wywłaszczeń, ale także norm planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Przeprowadzone rozważania poparte są licznym orzecznictwem zarówno krajowych, jak i zagranicznych sądów, również konstytucyjnych, a polski system prawny porównany został z rozwiązaniami obowiązującymi w wielu krajach Europy Zachodniej.

Spis treści
(Size: 123.9 KB)
Summary
(Size: 70.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Modifications to the classic concept of expropriation v. the rights of the individual
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 214
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3302-2
Number of pages 730
Number of publishing sheets 53,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up