Language
Mobile navigation Home page

Modele sprawiedliwości tranzycyjnej

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3143-1
  • Category: OUTLET, Law
  • Year of publication: 2017
PLN 20.00

Książka stanowi kompleksowe ujęcie problematyki rozliczeń z przeszłością, w przebiegu których młode demokracje mierzą się dziedzictwem naruszeń praw człowieka dokonanych przed momentem fundamentalnej zmiany ustrojowej z polecenia bądź za przyzwoleniem poprzedniego ustroju. Wśród metod owego rozrachunku wymienić można procesy karne, komisje prawdy, lustrację, ujawnianie archiwów służb specjalnych, zakaz pełnienia funkcji publicznych przez określone kategorie osób, amnestie i zadośćuczynienia. Publikacja, korzystając z dorobku poznańskiej szkoły teorii prawa oraz poznańskiej szkoły metodologicznej, przedstawia w sposób modelowy mechanizmy rozrachunku z przeszłością i czynniki wpływające na ukształtowanie się określonej formy owych rozliczeń. Scharakteryzowano w niej też aksjologiczne podstawy owych rozliczeń, w tym wartości, jakie przyświecają różnym metodom tego rozrachunku. Opis ten wzbogacony jest licznymi przykładami historycznych procesów przezwyciężania przeszłości. Rozważania o charakterze opisowym umożliwiają autorowi sformułowanie kilku postulatów, co do właściwego sposobu rozliczeń z przeszłością.

Wprowadzenie
(Size: 117.1 KB)
Spis treści
(Size: 133.9 KB)
Summary
(Size: 94.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Modele sprawiedliwości tranzycyjnej
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 199
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3143-1
Number of pages 374
Number of publishing sheets 26,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up