Language
Mobile navigation Home page

Moda po modzie. Studia nad modą współczesną

PLN 40.00

Czym jest moda i jakie ma współcześnie znaczenie? Powyższe pytanie stanowiło bezpośrednią inspirację dla powstania książki. Autorka przyjęła interdyscyplinarną perspektywę badawczą, odwołując się do dorobku wielu dyscyplin naukowych – od wzornictwa po socjologię – co pozwala na rozpatrzenie wieloaspektowej natury mody. Będąc jednocześnie naukowcem, projektantem i pedagogiem, autorka konfrontuje obserwacje i działania twórcze ze zmieniającą się w czasie świadomością współczesności studentów, a pochodną tego dialogu jest przyjęta retoryczna forma wywodu, w tym pytania skierowane do czytelnika. Celem takiego rozwiązania jest skłonienie odbiorcy do refleksji nad dyskutowanymi zagadnieniami, ponieważ nie zawsze jesteśmy skłonni doceniać rolę mody i wpływ, jaki na nas wywiera. Może dlatego, że paradoksalnie znaczy dla nas zbyt wiele? Moda, będąc zjawiskiem wielowątkowym i wieloznacznym, jest także istotnym elementem kontaktów międzyludzkich, bo manipulując nią, możemy powiedzieć o sobie wszystko… albo nic.

Wstęp

Część I

MODA i sztuka

MODA arystokracji

MODA demokratyczna

MODA i przemysł

Produkty MODY a degradacja Ziemi

Horyzont oczekiwań

Tożsamość

Narodowe inspiracje

MODA młodzieżowa. Symbol niezależności
Logika funkcji 86

MODA po MODZIE

Część II

Projekt

Ubiór. Forma plastyczna i metody oceny

Projekt. Schematy działań

Perspektywy

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

Write Your Own Review
You're reviewing:Moda po modzie. Studia nad modą współczesną
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Fashion after fashion. Studies on contemporary fashion
Type of publication Monografia
Edition I
Series Nauki o sztuce, sztuki projektowe
ISBN 978-83-232-3518-7
Number of pages 186
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 15,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up