Language
Mobile navigation Home page

Między manipulacją a autonomicznością estetyczną – przekład literatury dla dzieci

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3263-6
  • Category: Linguistics
  • Year of publication: 2017
PLN 18.00

Monografia jest próbą syntetycznego ujęcia specyfiki tłumaczenia dla dzieci i młodzieży. Zawarte w niej refleksje naświetlają centralne problemy przekładu literatury dziecięcej z perspektywy współczesnych pozycji translatologii. Wyodrębnione zostały takie zagadnienia, jak: stylistyczne aspekty przekładu literatury dla dzieci, postawy i strategie tłumaczy, przekład literatury dziecięcej jako transfer kulturowy, normy i konwencje przekładu oraz pragmatyczne i medialne uwarunkowania tłumaczenia dla dzieci. Przedstawione modele przekładu otwierają się na czynniki pozatekstualne, takie jak względy wydawnicze, komercyjne, pedagogiczne i ideologiczne. Analizy proponowane w monografii pokazują, na ile przekłady literatury dla dzieci wspierają formalne i kulturowe zróżnicowanie literatury dziecięcej, a tym samym przeciwdziałają homogenizacji kultury, a w jakim stopniu tylko wybiórczo czerpią z bogactwa znaczeniowego, estetycznego i kulturowego oryginału, narzucają tekstowi własne wartości albo manipulują tekstem, dopasowując go do norm kultury docelowej. Przykłady tekstowe dotyczą przede wszystkim transferu polsko-niemieckiego, a także kontrastywnej analizy przekładów kanonicznych dzieł literatury światowej na język polski. Celem monografii jest przedstawienie wieloaspektowości procesu tłumaczenia dla dzieci także z perspektywy praktyka, dlatego poza refleksją naukową oferuje cenną pomoc dla tłumacza literatury dziecięcej.

Spis treści
(Size: 133.7 KB)
Od autorek
(Size: 86.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Między manipulacją a autonomicznością estetyczną – przekład literatury dla dzieci
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3263-6
Number of pages 122
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up