Language
Mobile navigation Home page

Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne

PLN 16.00

W książce zaprezentowano nowe kierunki interdyscyplinarnych badań nad populacjami ludzkimi. Zawarto w niej kompleksowe spojrzenie na biologiczne (rozwojowe, morfologiczne) i kliniczne aspekty funkcjonowania organizmu ludzkiego. Koncentrując się wokół najnowszej definicji zdrowia, podjęto próbę zebrania funkcjonujących definicji zdrowia oraz metod umożliwiających jego prawidłowy pomiar. Spośród parametrów zdrowia scharakteryzowano istotne czynniki środowiskowe (m.in. demograficzne i społeczno-ekonomiczne).
Autorzy podkreślają znaczenie środowiska, w którym wzrasta i funkcjonuje organizm człowieka, jego wpływ na rozwój, a także na cechy morfologiczne, fizjologiczne i psychiczne. Ten ewolucyjnie wypracowany system wzajemnych interakcji człowiek–środowisko wpływa na stan biologiczny populacji ludzkich (ich dobrostan fizyczny, umysłowy i społeczny). W publikacji zawarto opracowania na temat znaczenia diety dla prawidłowego rozwoju dzieci – od propagowania karmienia naturalnego po propedeutykę nadwagi i otyłości.

Write Your Own Review
You're reviewing:Między antropologią a medycyną. Koncepcje teoretyczne i implikacje praktyczne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-2031-2
Number of pages 190
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up