Language
Mobile navigation Home page

Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów

PLN 14.00

Autor uzasadnia potrzebę łączenia szkolnej i pozaszkolnej działal-ności uczniów, analizuje proces tej złożonej formy dydaktyczno-wychowawczej, omawia sposoby jej scalania oraz prezentuje przykładowe modele zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej oparte na własnych koncepcjach metodycznych. Twierdzi bowiem, że działalność ta rozszerza teren uprawiania i wydłuża czas trwania aktywności uczniów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków nauczycielskich, nauczycieli oraz ich doradców metodycznych.

In this methodology the author justifies the need of combining the school and out of school activities of pupils, analyses the process of this complex didactic and upbringing form, discusses ways of combining it and presents exemplary models of the integrated school and out of school activities based on his own methodological conceptions. The author claims that this activity extends the area of practising and prolongs the time during which pupils carry out their activities. This book is dedicated to students of disciplines which prepare teachers, for teachers and methodological advisers.

Write Your Own Review
You're reviewing:Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Methodology of integrated activities of pupils both at school and out of school
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1310-0
Number of pages 122
Number of publishing sheets 8,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up