Language
Mobile navigation Home page

Mechanizmy ewolucji religii

PLN 20.00

Jak się rodzą i dlaczego umierają religie? Jak ewoluują? Czy muszą ze sobą walczyć? Czy ich historie dadzą się opisać przez mechanizmy analogiczne, a może nawet homologiczne do ewolucji darwinowskiej?

Szukając odpowiedzi na te pytania, autor konfrontuje typowe dla socjologii podejście do ewolucji, rozumianej jako proces rozwoju, z teoriami przenoszącymi na grunt nauk społecznych teorię darwinowską. Wychodzi z założenia, że adekwatną teorię ewolucji religii można zbudować jedynie na drodze syntezy tych dwóch podejść. Dzięki temu ewolucja religii przestaje być, jak w klasycznym ewolucjonizmie społecznym, jedynie analityczną konstrukcją ogarniającą abstrakcyjnym schematem wszelkie religie ludzkości, ale ujmowana jest jako empiryczny proces, któremu podlegają poszczególne religie, każda na swój unikalny sposób. Jest to proces uwarunkowany choć niezdeterminowany jednoznacznie przez określone czynniki społeczne, które działają wprawdzie jako potężne siły selekcji, ale siły wyłącznie negatywne, niezdolne określić treści religii. Religie, przy pomocy rozmaitych mechanizmów opierają się tym siłom. Rezultat działania procesów ewolucyjnych jest jednak nieprzewidywalny i nie gwarantuje żadnej religii nieśmiertelności.

The approach to the evolution of religions proposed in this book tries to overcome the weaknesses of sodo-cultural evolutionism and selectionist sociology based on the homology of cultural and genetic transmission. It is an attempt to synthesize the Darwinian approach with Herbert Spencer's systems theory and sociological ecology of organizations. This makes it possible to analyze the origin and evolution of particular religious organizations under the influence of social forces and also of the mechanisms for resisting these forces.

Spis treści
(Size: 96.6 KB)
Wstęp
(Size: 117.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Mechanizmy ewolucji religii
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) How Religions Evolve
Type of publication Monografia
Edition I
Series Socjologia nr 71
ISSN 0554-8225
ISBN 978-83-232-2579-9
Number of pages 320
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up