Language
Mobile navigation Home page

Linguistic and Oriental Studies from Poznań, Monograph Supplement 5. History, culture and language of Lithuania

Tom zawiera materiały z sesji, która odbyła się we wrześniu 1998. Składa się z dwóch części - językoznawczo-etnologicznej i historycznej. Referenci piszą o dawnej i niedawnej Litwie, także o Białorusi. Analizują zjawiska językowe i kulturowe. W każdej części omówiono rozwój badań lituanistycznych i bałtologicznych w dziedzinie języka i historii. Wiele miejsca poświęcono rozwojowi bałtoIogii i lituanistyki w Poznaniu w XX wieku, a także problemom historycznym Litwy, począwszy od pierwszych badań przeprowadzonych w wieku XIX z inspiracji wielkopolskiej arystokracji i działaczy kulturalnych i oświatowych, kończąc na stanie badań w latach 90. XX wieku.

Write Your Own Review
You're reviewing:Linguistic and Oriental Studies from Poznań, Monograph Supplement 5. History, culture and language of Lithuania
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1230-6029
ISBN 83-232-1067-5
Number of pages 252
Number of publishing sheets 21,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up