Language
Mobile navigation Home page

Landmarks in British history and culture. A monograph of selected issues

PLN 20.00
Digital version
Platform: AMUR

Książka ta będzie pomocna w nauczaniu języka angielskiego, ponieważ zawiera szeroki kontekst kulturowy oparty na najbardziej interesujących elementach historii i kultury Wielkiej Brytanii. Ale jest oczywiście czymś znacznie więcej: jest bowiem pracą, w której autor nie tylko stara się ukazać wybrane zagadnienia istotne dla brytyjskiej historii, ale także wzbogaca swą narrację o nowe interpretacje i hipotezy. Omawiając zaś dobrze znane historyczne i kulturowe wydarzenia, czyni to z perspektywy innej niż brytyjska, a przy tym często sugeruje nowe ujęcia w analizie nierozwiązanych kwestii kulturowej historii Anglii. W książce przedstawiono wydarzenia wybrane spośród ważnych momentów historii Brytanii i jej kultury: pojawienie się prehistorycznego człowieka, wpływ kultury celtyckiej widzianej z szerszej, nie tylko brytyjskiej, perspektywy, prawda i legenda mitu arturiańskiego, ekspansja morska i imperialna, najważniejsze wydarzenia i bohaterowie walki o wolność i prawa ludzkie, poczynając od Wielkiej Karty Swobód, wreszcie rozwój i kulturowe znaczenie angielskiego sportu. Można tu też odnaleźć próbę odpowiedzi na nierozwiązaną dotąd kwestię nieobecności anglosaskich bohaterów w literaturze staroangielskiej. Pojawiają się tam protagoniści skandynawscy, jak Beowulf, a jednocześnie zignorowani są zdobywcy Anglii, co powinno być dla tej literatury najważniejsza materią epicką, a nie jest. Autor odpowiada na to pytanie oryginalną hipotezą. Dotąd pierwsze użycie pojęcia etycznego fair play przypisywano Williamowi Shakespearowi, autor doszukał się jednak pojawienia go już w poemacie średnioangielskim „Oblężenie Jerozolimy”, który jest dobrze znany historykom literatury, ale nigdy nie został zanalizowany ze względu na etymologię fair play. Autor doprowadza swą narrację do najnowszych, sensacyjnych odkryć archeologicznych w okolicach Stonehenge z roku 2014, które znacząco zmieniają dotychczasową wiedzę o tej tajemniczej budowli neolitycznej. Czytelnik może się oczywiście nie zgadzać z powyższymi hipotezami i ustaleniami, ale jest rzeczą pewną, że książka podnosi szereg kontrowersyjnych i wręcz fascynujących kwestii. Nie ma chyba lepszej rekomendacji, by ją przeczytać.

The book presents crucial facts and event'), selected from the countless defining moments in British history and culture: the appearance of prehistoric man in the British Isles; the influence of Celtic culture from a wider, not only insular perspective; the origins of Anglo-Saxon kingdoms; the historical truth and legendary aspects of the Arthurian myth; sea and imperial expansion; the most important factors and players in the fight for freedom; and finally, the development and cultural meaning of the English concept of sport. Although the author discusses well known historical and cultural events, he does this from a non-British perspective and frequently suggests new hypotheses and analyses for some unsolved problems of British cultural history, such as the lack of English protagonists in Old English literature, the Five Borough question and the etymology of fair play as an ethical term and norm.

Contents
(Size: 43.3 KB)
Preface
(Size: 105.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Landmarks in British history and culture. A monograph of selected issues
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Landmarks in British history and culture. A monograph of selected issues
Type of publication Monografia
Edition II popr. i uzup.
Series Filologia Angielska nr 47
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3110-3
Number of pages 424
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up