Language
Mobile navigation Home page

Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego

PLN 24.00

Książka wpisuje się w awangardowy obecnie nurt etyki stosowanej (etyki praktyk społecznych). Wątki przewodnie to: wzajemne relacje między deontologią, arctaizmem i supererogacją jako modelami etyki stosowanej w kontekście ich społecznej funkcjonalności, moralne komponenty profesjonalizmu, intrakategorialne zależności między odpowiedzialnością indywidualną, zbiorową i instytucjonalną, zagadnienia form sprawiedliwości/niesprawiedliwości społecznej oraz problemy i paradoksy komunikacji interpersonalnej – pojętej jako społeczny fakt normatywny.

The book undertakes the basic issues of contemporary applied ethics such as: relations between the individual and the society, some ethical principles of institutional and bureaucratic-administrative arrangement of society; the moral valuation of institutional activity; individual and collective responsibility in the context of the institutionalization of social life; some basic principles of the ethics of interdependence. In his considerations, the author takes advantage of the conceptual tools worked out in his previous books; especially, he indicates the culture-creative significance of occupational-deontological regulations of moral layer of social life.

Within the spectrum of the author's interest remain the business and management ethics, the ethics of politics and politicians, and the ethics of mass media, especially, moral dilemmas of journalism in the wider context of communication ethics. The book promotes virtue ethics perspective rather than rule-deontology approach to the issues.

Uwagi wstępne

Rozdział I. Charakter i struktura etyki zawodowej

1. Kulturowe i zawodowe osobliwości życia społecznego

2. Podstawowe pojęcia etyki

3. Spory o sens etyki zawodowej

4. Struktura kodeksów etyki zawodowej

Rozdział II. Zasady etyczne instytucjonalnej i biurokratycznej organizacji społeczeństwa

1. Jednostka i społeczeństwo

2. Instytucjonalizacja lądu społecznego

3. Waloryzacja moralna działań instytucjonalnych

4. Moralne problemy instytucji biurokratyczno-administracyjnej

5. Podstawowe zasady etyki współzależności

Rozdział III. Etyka biznesu

1. Przedsiębiorczość i tradycyjny zakres jej waloryzacji moralnej

2. Sformułowanie problemu "etyki biznesu"

3. Specyfika działań przedsiębiorczych

4. Odpowiedzialność moralna przedsiębiorczości

5. Moralne aspekty zarządzania (ról menedżerskich)

6. Zasady etyczne współpracy z tzw. otoczeniem przedsiębiorstwa

Rozdział IV. Etyka polityki

1. Działania społeczne i polityczne

2. Miejsce wartości i norm moralnych w polityce

3. Etyczna waloryzacja ładu prawnopolitycznego

4. Wolność, równość i sprawiedliwość społeczna

5. Ład społeczno-gospodarczy

6. Dylematy moralne władzy, obywateli i polityków

Rozdział V. Etyka środków przekazu

1. Podstawowe funkcje masowych środków przekazu i ich rozwój

2. Standardy funkcjonowania masowych środków przekazu

3. Dziennikarze i redaktorzy

4. Dziennikarstwo śledcze

5. Cnoty dziennikarskie

6. Kodeksy etyki dziennikarskiej

Literatura

Culture and Ethics of Social-Occupational Activity ( s u m m a r y)

Write Your Own Review
You're reviewing:Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Culture and Ethics of Social-Occupational Activity
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 96
ISSN 0083-4246
ISBN 83-232-1546-4
Number of pages 212
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Type of binding paperback
Sign up