Language
Mobile navigation Home page

Krótka historia teatru amerykańskiego

PLN 30.00

Pierwsze w języku polskim całościowe opracowanie historii teatru w Stanach Zjednoczonych, napisane przez znakomitego reżysera i teatrologa, od lat mieszkającego w USA. Autor prezentuje dzieje teatru poczynając od teatru kolonialnego XVII i XVIII wieku. Omawia również kształtowanie się życia teatralnego pod koniec XVIII i XIX wieku, "przemysł" teatralny i sztukę teatru końca XIX i 1. połowy XX wieku, teatr popularny i masowy w 2. połowie XX wieku oraz Drugą Reformę Teatru. Całość uzupełniają indeksy: nazwisk i tytułów sztuk. Książka z pewnością zainteresuje studentów teatrologii, filologii, studentów szkół teatralnych oraz miłośników teatru.

 • Uwagi wstępne
 • Historia i teatr w Polsce i w Ameryce
 • Wprowadzenie
  • Geografia
  • Historia
  • Ludzie
  • Etos

 • Rozdział l
 • TEATR KOLONIALNY

  • Od amatorskiego teatru kolonistów do zawodowego teatru angielskiego w XVIII w.
  • Teatr niechciany, teatr importowany
  • Tło historyczne: od początków kolonizacji do niepodległości kolonii
  • Prekolonialne początki teatru
  • Narodziny teatru kolonialnego
  • Teatr amatorski
  • Kolonialny teatr zawodowy
  • Budownictwo teatralne
  • Zmierzch teatru kolonialnego

 • Rozdział 2
 • KSZTAŁTOWANIE SIĘ TEATRU AMERYKAŃSKIEGO

  • Od początków teatru w kraju niepodległym do objęcia życiem teatralnym całego kontynentu: lata 1776-1865
  • Rozrost kraju - rozwój teatru
  • Tło historyczne: trudne początki niepodległości
  • Entreprenerzy
  • Tworzenie teatralnej mapy Ameryki
  • Teatr gwiazd
  • Brytyjskie gwiazdy na scenach amerykańskich
  • Europejskie - niebrytyjskie - gwiazdy w Ameryce Amerykańskie gwiazdy aktorskie
  • Zespoły
  • Widowiska
  • Budownictwo teatralne

 • Rozdział 3
 • TEATR "EPOKI LŚNIĄCEJ OD ZŁOTA"

  • Przemysł teatralny, teatr gwiazd, sztuka teatru w latach 1865-1918
  • Aktor zabija prezydenta
  • Tło historyczne: "epoka lśniąca od złota"
  • Zwycięstwo rozrywki
  • Zespoły mieszane
  • Widowiska masowe
  • Powstanie przemysłu teatralnego
  • Epoka melodramatu
  • Wesoła czwórka: minstrel, burleska, rewia, wodewil Złoty wiek amerykańskiego
  • aktorstwa
  • Zagraniczne gwiazdy aktorskie w Ameryce
  • Początki reżyserii w Ameryce
  • Sceny, scenografie, maszynerie, widownie
  • Wzorem Europejczyków
  • Ku teatrowi artystycznemu

 • Rozdział 4
 • SZTUKA I POLITYKA W TEATRZE

  • Teatr artystyczny i zaangażowany oraz teatr komercyjny w latach 1918- -1945
  • Teatr "ryczących lat dwudziestych" i "wielkiego kryzysu"
  • Tło historyczne: od zwycięstwa za oceanem do porażki w domu
  • Teatr artystyczny okresu międzywojennego
  • Teatr społeczny i polityczny okresu międzywojennego
  • Nowa scenografia
  • Europejskie wzorce i wyzwania
  • Przemysł teatralny w okresie międzywojennym Teatr czasu wojny
  • Eksplozja musicalu

 • Rozdział 5
 • TEATR POPULARNY W 2. POŁOWIE XX WIEKU

  • Teatry terenowe, festiwale szekspirowskie i przemysł teatralny oraz sieć teatrów uniwersyteckich w latach 1945-2000
  • Od amerykańskiego "tygla" do wielokulturowej "mozaiki"
  • Tło historyczne: Ameryka na scenie globu
  • Nowa struktura życia teatralnego
  • Teatry terenowe
  • Festiwale szekspirowskie
  • Sieć teatrów uniwersyteckich
  • Amerykańskie królestwo musicalu
  • Artyści-zawodowcy

 • Rozdział 6
 • DRUGA REFORMA TEATRU W AMERYCE

  • Od powstania ruchu teatrów alternatywnych do załamania się awangardy: 1945-2000
  • Rewelacja amerykańskiej awangardy
  • Tło historyczne: Wietnam, dekonstrukcja, postmodernizm
  • Amerykanie wobec reform teatru w XX wieku
  • Ruch "off-Broadway" i "off-off-Broadway"
  • Amerykański teatr wspólnoty
  • Amerykański teatr nowego rytuału
  • Historia Ameryki i teatru amerykańskiego

 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks tytułów sztuk, widowisk, adaptacji, warsztatów
 • Nota o Autorze
Write Your Own Review
You're reviewing:Krótka historia teatru amerykańskiego
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1424-7
Number of pages 386
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 11,5 x 17, 5
Type of binding paperback
Sign up