Language
Mobile navigation Home page

Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie

PLN 10.00

Tematem książki jest fenomen komplementowania, a w szczególności reakcje na komplementy jako strategie grzecznościowe. Analizie poddano ok. 4500 reakcji zebranych zarówno od polskich, jak i niemieckich studentek oraz studentów.

W swojej książce Autorka wskazuje m.in. na problemy z definicją komplementu, a następnie omawia dotychczas powstałe klasyfikacje reakcji na komplementy, zwracając przy tym uwagę na ich podobieństwa, różnice oraz problemy wynikające z ich złożoności. W trakcie analizy omawiane są strategie pojawiające się po otrzymaniu kilku komplementów. Hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że duży wpływ na językową realizację reakcji ma kontekst sytuacyjny, socjolingwistyczne oraz kulturowe czynniki. Tak więc niniejsza książka stanowi źródło informacji dotyczące m.in. roli płci osoby komplementowanej i komplementującej w doborze środków językowych, różnic w ujęciu polsko-niemieckim oraz wpływu różnych obiektów komplementowanych na reagowanie na komplementy.

INHALTSVERZEICHNIS
(Size: 141.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich. Eine linguistische Studie
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Germańska nr 59
ISSN 0554-8152
ISBN 978-83-232-3214-8
Number of pages 220
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up