Language
Mobile navigation Home page

Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego

Prezentowana książka to wyjątkowa w światowej i polskiej literaturze qumranologicznej pionierska praca. Czytelnik otrzymuje bardzo rzetelne naukowo-informacyjne instrumentarium dotyczące Qumran i rejonu Morza Martwego. Niniejsza publikacja jest II wydaniem książki pod tym samym tytułem, która ukazała się w wydawnictwie The Enigma Press, Kraków 2000 (seria: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu). W relacji do I wydania wydanie II otrzymało kwalifikację „poprawione i poszerzone”.

“Commentaries on the Dead Sea Scrolls” by Piotr Muchowski are a compendium of knowledge on the Hebrew and Aramaic texts which originated in the period from the 3rd c. B.C. to 2nd c. C.E., and were discovered on the eastern coast of the Dead Sea. The work presents up-to-date information on about 450 non-Biblical manuscripts from Qumran, Masada, Muraba'at, Nahal Hever and Nahal Se'elim, as well as on the history of research on the Qumran settlement and the Essene community. It also features an additional chapter on the Biblical scrolls from the Judaean Desert along with a catalogue of the Old Testament passages attested in them.

 • Wstęp do drugiego wydania
 • Wstęp do pierwszego wydania
 • Wykaz skrótów
 •  

 • Wprowadzenie: Esseńska wspólnota w Qumran
  • Czas istnienia esseńskiej wspólnoty w Qumran
  • Struktura społeczna wspólnoty
  • Liczebność wspólnoty
  • Położenie osiedla
  • Ceramika
  • Architektura
  • Monety
  • Cmentarz
  • Esseńczycy na scenie politycznej Judei
  • Kalendarz
  • Nowe hipotezy dotyczące Qumran
  • Teologia i rytuał
  • Rękopisy qumrańskie a Nowy Testament
  • Hebrajski i aramejski rękopisów znad Morza Martwego
  •  

 • Teksty prawne
  • Reguła zrzeszenia [1Q5, 4Q255, 4Q256, 4Q257, 4Q258, 4Q259, 4Q260, 4Q261, 4Q262, 4Q263, 4Q264, 5Q11]
  • Reguła całego zgromadzenia [lQ28a, 4Q249a, 4Q249b, 4Q249c, 4Q249d, 4Q249e, 4Q249f, 4Q249g, 4Q249h, 4Q249i?]
  • Reguła błogosławieństw [lQ28b]
  • Reguła wojny [IQM, 1Q33, 4Q285, 4Q471, 4Q491, 4Q492, 4Q493, 4Q494, 4Q495, 4Q496, 4Q497, 11Q14]
  • Dokument damasceński [CD-A, CD-B, 4Q266, 4Q267, 4Q268, 4Q269, 4Q270, 4Q271, 4Q272, 4Q273, 5Q12, 6Q15]
  • Zwój świątyni [4Q365a, 4Q524, 11Q19, 11Q20, 11Q21]
  • Tekst prawny [2Q25]
  • Ordynacje [4Q159, 4Q513, 4Q514]
  • Teksty halachiczne[4Q251,4Q244a]
  • Reguły rozmaite [4Q265]
  • Reguły czystości [4Q274, 4Q276, 4Q277, 4Q278]
  • Zbiory [4Q284a]
  • Niektóre z nakazów Prawa [4Q394, 4Q395, 4Q396, 4Q397, 4Q398, 4Q399, 4Q313]
  • Rytuał oczyszczenia [4Q414]
  • Tekst polemiczny [4Q471a]
  • Napomnienia nadzorcy [4Q477]
  • Rytuał oczyszczeń [4Q512]
  • Reguła [5Q13]
  •  

 • Teksty egzegetyczne
  • Peszerdo Księgi Habakuka [1QpHab]
  • Peszerdo Księgi Micheasza [1Q14]
  • Peszerdo Księgi Sofoniasza [1Q15]
  • Peszerdo Księgi Psalmów [1Q16, 4Q171]
  • Peszerdo Księgi Izajasza [3Q4, 4Q161, 4Q162, 4Q163, 4Q164, 4Q165]
  • Peszerdo Księgi Ozeasza [4Q166, 4Q167]
  • Peszerdo Księgi Nahuma [4Q169]
  • Midrasz dotyczący czasów ostatecznych [4Q174, 4Q177, 4Q178, 4Q182, 4Q183]
  • Testimonia [4Q175]
  • Tanchumim [4Q176]
  • Peszę r dotyczący okresów [4Q180, 4Q181]
  • Peszer do Apokalipsy tygodni [4Q247]
  • Peszerdo Księgi Rodzaju [4Q252, 4Q253, 4Q254, 4Q254a]
  • Peszerdo KsięgiMalachiasza [4Q253a, 5Q10]
  • Wykład na temat patriarchów [4Q464]
  • Melchizedek[11Q13]
  •  

 • Teksty liturgiczne i kultowe
  • Hodajot [1QHa,lQ35, 4Q427, 4Q428, 4Q429, 4Q430, 4Q431, 4Q432, 4Q433, 4Q433a,
  • 4Q440]
  • Modlitwy na święta [1Q34-lQ34bis, 4Q507, 4Q508, 4Q509]
  • Hymny [3Q6, 6Q18, 8Q5]
  • Lamentacje(4Qn9,4Q5Ql]
  • Czas sprawiedliwości [4Q215a]
  • Przekleństwa [4Q28Q, 5Q14]
  • Błogosławieństwa i przekleństwa [4Q286, 4Q287, 4Q288, 4Q289, 4Q290]
  • Teksty modlitewne [4Q291, 4Q292, 4Q293]
  • Dzielą Boże [4Q392, 4Q393]
  • Pieśni ofiary' szabatowej [4Q400, 4Q401, 4Q402, 4Q403, 4Q404, 4Q405, 4Q406, 4Q407, 11Q17, Maslk]
  • Tekst liturgiczny [4Q409]
  • Błogosław duszo moja [4Q434, 4Q434a, 4Q435, 4Q436, 4Q437, 4Q438]
  • Lament przywódcy [4Q439]
  • Dziękczynienie jednostki [4Q442]
  • Zaklęcie [4Q444]
  • Tekst poetycki [4Q446]
  • Apokryficzny psalm i modlitwa [4Q448]
  • Modlitwy [4Q449, 4Q451]
  • Hymn eschatologiczny [4Q457]
  • Hymn samopochwalny [4Q471b]
  • Modlitwa dotycząca Boga i Izraela [4Q471c]
  • Modlitwa o miłosierdzie [4Q481c]
  • Błogosławieństwo [4Q500]
  • Rytuał zaślubin [4Q502]
  • Modlitwy codzienne [4Q503]
  • Słowa ciał świecących [4Q504, 4Q505, 4Q506]
  • Pieśń mędrca [4Q510,4Q511]
  • Zaklęcia przeciw demonom [4Q560]
  • Błogosławieństwa [6Q16]
  • Psalmy niekanoniczne [4Q88, 11Q5, 11Q6, 11Q11]
  •  

 • Teksty dydaktyczne
  • Pouczenia [1Q26, 4Q415, 4Q416, 4Q417, 4Q418, 4Q418a, 4Q418b, 4Q418c, 4Q423]
  • Księga tajemnic [1Q27, 4Q299, 4Q300, 4Q301]
  • Podstępy niegodziwej kobiety [4Q184]
  • Poemat mądrościowy [4Q185]
  • Słowa mędrca do Synów Brzasku [4Q298]
  • Pochwala Boga [4Q302]
  • Medytacja nad stworzeniem [4Q303, 4Q304, 4Q305]
  • Napomnienie odwołujące się do potopu [4Q370]
  • Wizja i interpretacja [4Q410]
  • Teksty sapiencjalno-dydaktyczne [4Q412, 4Q425]
  • Tekst dotyczący Bożej opatrzności [4Q413]
  • Tekst mądrościowy [4Q419]
  • Drogi sprawiedliwości [4Q420, 4Q421]
  • Tekst przypominający Pouczenia [4Q424]
  • Tekst.sapiencjalno-hymniczny [4Q426]
  • Tekst narracyjny [4Q461]
  • Szczęśliwi [4Q525]
  • Alegoria winorośli [6Q11]
  •  

 • Teksty parabiblijne
  • Przeredagowany Pięcioksiąg [4Q158, 4Q364, 4Q365, 4Q366, 4Q367]
  • Lista fałszywych proroków [4Q339]
  • Lista netinim [4Q340]
  • Apokryficzny Pięcioksiąg [4Q368]
  • Parafraza Ksiąg Królewskich [4Q382]
  • Parafraza Genesis i Exodus [4Q422]
  • Teksty narracyjne [4Q458, 4Q462. 4Q463, 4Q464a]
  • Tekst wzmiankujący Sedecjasza [4Q470]
  • Dwie drogi [4Q473]
  • Proto-Estera [4Q550]
  • Biblijna chronologia [4Q559]
  • Parafraza Deuteronomium [6Q20]
  • Poetycki tekst z Murabba 'at [Mur 6]
  •  

 • Teksty kalendarzowe
  • Miszmarot [4Q322, 4Q323, 4Q324, 4Q324a, 4Q324c, 4Q328, 4Q329, 4Q329a, 4Q330, 4Q319]
  • Terminarze różnorodne [4Q320, 4Q321, 4Q321a, 4Q325]
  • Sześcioletni kalendarz typu Miszmarot (w rekonstrukcji Talmona)
  • Dokumenty kalendarzowe dotyczące szabatów i świąt, nienależące do typu Miszmarot [4Q324b, 4Q326, 4Q394 1-2, 4Q337]
  • Fazy Księżyca [4Q317]
  • Porządek śpiewu [4Q334]
  • Teksty związane z przepowiadaniem [4Q186, 4Q561, 4Q318]
  •  

 • Teksty apokryficzne
  • Księga jubileuszów [1Q17, 1Q18, 2Q19, 2Q20, 3Q5, 4Q176 b, 4Q216, 4Q217, 4Q218, 4Q219, 4Q220, 4Q221, 4Q222, 4Q223-224, 11Q12, Maslj]
  • Księga Noego [1Q19]
  • Apokryf Księgi Rodzaju [1QapCeN, 1Q20]
  • Dokument Lewiego[lQ2\,4Q2\3,4Q2l3a, 4Q213b, 4Q214, 4Q214a, 4Q214b]
  • Apokryf Lewiego [4Q540, 4Q541]
  • Księga gigantów [1Q23, 1Q24, 2Q26, 4Q203, 4Q206a, 4Q530, 4Q531, 4Q532, 4Q533, 6Q8]
  • Księga Henocha [4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q208, 4Q209, 4Q210,4Q211,4Q212]
  • Apokryf Mojżesza [2Q21, 4Q374, 4Q377]
  • Liturgia trzech języków ognia/Apokryf Mojżesza [1Q29, 4Q376, 4Q408]
  • Slowa Mojżesza/Apokryf Mojżesza [1Q22, 4Q375]
  • Apokryf Józefa [2Q22, 4Q371, 4Q372, 4Q373, 4Q474]
  • Apokryf profetyczny [2Q23]
  • Nowa Jerozolima [1Q32, 2Q24, 4Q554, 4Q555, 5Q15, 11Q18]
  • Wizja Samuela [4Q160]
  • Testament Naftalego [4Q215]
  • Apokryf Księgi jubileuszów [4Q225, 4Q226, 4Q227]
  • Kompozycja cytująca Księgę jubileuszów [4Q228]
  • Modlitwa Nabonida [4Q242]
  • Pseudo-Daniel [4Q243, 4Q244, 4Q245]
  • Apokryf Daniela [4Q246]
  • Tekst historyczny [4Q248]
  • Modlitwa Enosza [4Q369]
  • Psalmy Jozuego [4Q378, 4Q379]
  • Psalmy apokryficzne [4Q380, 4Q381]
  • Apokryf J eremiasza [4Q383, 4Q384, 4Q385a, 4Q387, 4Q388a, 4Q389, 4Q390, 4Q387a]
  • Pseudo-Ezechiel [4Q385, 4Q386, 4Q385b, 4Q388, 4Q385c, 4Q391]
  • Tekst narracyjny i modlitwa [4Q460]
  • Odnowiona Ziemia [4Q475]
  • Apokryf Elizeusza [4Q481a]
  • Mesjańska apokalipsa [4Q521]
  • Proroctwo Jozuego [4Q522]
  • Stówa Michała do aniołów [4Q529]
  • Narodziny Noego [4Q534, 4Q535, 4Q536]
  • Testament Jakuba? [4Q537]
  • Testament Judy [4Q538]
  • Testament Józefa [4Q539]
  • Testament Kahata [4Q542]
  • Wizje Amrama [4Q543, 4Q544, 4Q545, 4Q546, 4Q547, 4Q548, 4Q549?]
  • Cztery królestwa [4Q552, 4Q553]
  • Apokryf Ksiąg Samuela - Królewskich [6Q9]
  • Apokryf prorocki [6Q12]
  • Apokryf Jozuego [Mas 11]
  •  

 • Teksty dokumentarne
  • Dokumentarne teksty z IV groty [4Q342, 4Q343, 4Q344, 4Q345, 4Q346, 4Q348]
  • Dokumentarne teksty z Murabba'at, Nachal Chewer/Nachal Ce'elim, Groty Listów [Mur 8, Mur 17, Mur 18, Mur 19, Mur 20, Mur 21, Mur 22, Mur 24, Mur 25, Mur 26, Mur 27, Mur 29, Mur 30, Mur 32, Mur 42, Mur 43, Mur 44, Mur 45, Mur 46, Mur 72, XHev/Se 7, XHev/Se 8, XHev/Se 8a, XHev/Se 9, XHev/Se 12, XHev/Se 13, XHev/Se 21, XHev/Se 23, XHev/Se 30, XHev/Se 49, XHev/Se 50, 5/6Hev l, 5/6Hev 2, 5/6Hev 3, 5/6Hev 4, 5/6Hev 6, 5/6Hev 7, 5/6Hev 8, 5/6Hev 9, 5/6Hev 10, 5/6Hev 36, 5/6Hev 39, 5/6Hev 42, 5/6Hev 43, 5/6Hev 44, 5/6Hev 45, 5/6Hev 46, 5/6Hev 47a, b, 5/6Hev 49, 5/6Hev 50, 5/6Hev 51, 5/6Hev 53, 5/6Hev 54, 5/6Hev 55, 5/6Hev 56, 5/6Hev 57, 5/6Hev 58, 5/6Hev 60, 5/6Hev 61, 5/6Hev 62, 5/6Hev 63]
  • Zwój miedziany [3Q15]
  • Ostrakon z Chirbet Qumran [KhQl]
  •  

 • Rękopisy biblijne (Starego Testamentu)
 • Bibliografia
 • Wykaz nazw tekstów i oznaczeń
 • Wykaz nazw tekstów w porządku alfabetycznym
 • Commentaries on the Dead Sea Scrolls (Summary)
Write Your Own Review
You're reviewing:Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Commentaries on the Dead Sea Scrolls
Type of publication Monografia
Edition II popr. i poszerz.
Series Judaica i Herraica
ISBN 83-232-1592-8
Number of pages 434
Number of publishing sheets 32,00
Format [cm] 17, 5 x 27, 5
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up