Language
Mobile navigation Home page

„Kazania świętokrzyskie” – Od rękopisu do zrozumienia tekstu

PLN 25.00

Praca wpisuje się w bogatą tradycję badań jednego z najsłynniejszych zabytków polskiego średniowiecza. Autor analizuje różnorodność Kazań świętokrzyskich, problem ich autorstwa, rolę kopistów i relacje zachodzące między przekazami tekstów (oryginał – kopia). Korzystając z narzędzi wypracowanych przez historię języka, paleografię, edytorstwo i retorykę oraz czerpiąc z dorobku mediewistów europejskich, poddaje analizie interpunkcję manuskryptu – znaki punctum, paragrafu i wielkie litery. Zamykający książkę aneks jest zestawieniem średniowiecznej i współczesnej interpunkcji wprowadzonej do transkrypcji, zachęcającym do podjęcia dyskusji na temat zasadności takiego połączenia i ułatwiającym dalsze badania, na przykład nad składnią czy stylem zabytku.

The book 'Kazania świętokrzyskie' - Od rękopisu do zrozumienia tekstu [The Holy Cross Sermons - From the manuscript to the understanding of the text] brings new and many-sided interpretation of the most valuable relic of Polish-Latin sermon literature. The author proves that particular texts of the collection differ at many levels of the language-rhetoric structure, and when he refers to the puzzle of the bilinguality of the Sermons, he shows that the 'host-language' of the collection is Polish, and Latin is in them an 'auxiliary' language, which serves most of all to accumulate the preaching material. The Sermons are presented in the book as an open text, prepared for the verbal exposition by the last copyist who consciously and purposefully applied several ways of delimitation of the text (the punctum mark, paragraph, capital letter). The author also asks more general questions: about the audience, multi-layer character of the text and causes of brevity, incompleteness and a state of being unfinished observed in the Sermons. An appendix to the book contains an editorial proposal - transcription of the Sermons supplemented with capital letters, full stops and paragraphs used in the manuscript; according to the author the traditional form of transcription makes interpretation difficult, eliminating from the source text marks of oral and rhetoric elements occurring in it, which create a specific 'delivering score'.

 

Spis treści
(Size: 162.1 KB)
Recenzja w POGŁOSY
(Size: 422.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:„Kazania świętokrzyskie” – Od rękopisu do zrozumienia tekstu
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Holy Cross Sermons ~ From the manuscript to the understanding of the text
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 132
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-2371-9
Number of pages 244
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 170 x 240
Type of binding paperback
Sign up