Language
Mobile navigation Home page

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej

PLN 20.00

Jedną z już istniejących perspektyw badawczych jest M. Bachtina teoria karnawalizacji. Początkowo termin ten używany był tylko w literaturze, dziś metaforyczna koncepcja tego autora jest stosowana do analizy współczesnych zjawisk kulturowych. Karnawałowe widzenie świata pozwala dostrzec "logikę odwrotności" w kulturze współczesnej. W publikacji zaprezentowano interdyscyplinarne analizy zjawisk współczesnej kultury, dla których wspólnym mianownikiem jest inspiracja Bachtinowską koncepcją. Zamierzeniem autorów było przedstawienie wielu możliwych podejść do zagadnienia ludyczności, kierowali się przy tym Habermasowskim przesłaniem głoszącym jedność rozumu w wielości głosów.

Uwaga! Egzemplarze outletowe mogą posiadać zewnętrzne zabrudzenia, zagniecenia, drobne uszkodzenia!

Contemporary social environment is a subject of rapid and dynamic changes, evoked by globalisation tendencies. Those are processes related to the whole world, but they have also a specific application to local cultures, where they change original traditions and living habits. This leads to confrontation between old and new trends. Effects of this kind of confrontations may vary, among others, they may be retlected in escapistic reactions, concentrated on hedonistic approach to life and oriented towards consumerism. Those tendencies were noticed by scientists relatively long ago and due to this some cognitive tools have already been created, which enable sociological and cultural analysis. One of such tools is provided by Mikhail Bakhtin's theory of carnivalisation. Although it was created to be applied to literature, nowadays it is treated as a broad metaphor allowing analysis of contemporary culture. Aplication of Bakhtin's theory to the phenomena of contemporary culture, may suggest descriptions placing them in the consumer trend among hedonistic values, which are focused on fulfilling in the shortest possible time, the need of entertainment. Although this may be a controversial point of view, definitely this way of thinking is present in the literature related to the subject. Bakhtin's theory presents comparison between specificity of carnival time and the rest of the year in catholic religion. Those two periods vary a lot and in a way they are opposite to each other. Application of this theory to the analysis of contemporary culture outlines those elements which are opposite to the Enlightenment Period in science. The goal of this book is to present interdisciplinary analysis of the pheonomena of contemporary culture in relation to Bakhtin's theory.

 • Wprowadzenie (Jan Grad, Hanna Mamzer)

 • Marian Golka
 • Pojmowanie zabawy

 • Jan Grad
 • Obyczajowo-ludyczny wymiar jarmarku

 • Hanna Mamzer
 • Zabawa w demiurga - symulowanie, symulakra, klony • Jakub Isański
 • Turystyka ekstremalna - poszukiwanie utraconej autentyczności podróżowania

 • Małgorzata Nieszczerzewska
 • Umiejscowiona rozrywka

 • Łukasz M. Dominiak
 • Zabawa w przeszłość. Festyn archeologiczny jako forma karnawału

 • Katarzyna Jasiewicz, Łukasz Olędzki
 • Przeszłość w przestrzeni ludycznej - szkic o krajobrazie neopoganizmu w Polsce

 • Agnieszka Urbanowicz
 • Elementy zabawy w antycznym dramacie greckim - rozważania teoretyczno-literackie na podstawie wybranych dramatów Eurypidesa

 • Agnieszka Gajewska
 • Przedrzeźnianie patriarchatu

 • Dorota Mroczkowska
 • Ludyczność czasu wolnego - opinie, oceny, refleksje na temat współczesnego wypoczynku, zabaw i rozrywek
Write Your Own Review
You're reviewing:Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Carnivalisation. Ludic tendencies in contemporary culture
Type of publication Monografia
Edition I
Series Kulturoznawstwo nr 1
ISBN 83-232-1375-5
Number of pages 136
Number of publishing sheets 9,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up