Language
Mobile navigation Home page

Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w.

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2544-7
  • Category: History
  • Year of publication: 2013

Monografia przedstawia rozwój dóbr ziemskich ośmiu rodzin w Wielkopolsce w XV i początkach XVI w., które z różnych przyczyn nie zdołały utrwalić osiągniętej pozycji i na stałe dołączyć do kręgu dzielnicowej elity. Opracowanie oparte przede wszystkim na materiale zaczerpniętym z rękopiśmiennych ksiąg wielkopolskich sądów grodzkich i ziemskich zawiera omówienie mechanizmów budowania prywatnych latyfundiów możnowładczych przez rodziny i osoby robiące karierę w służbie królewskiej lub w Kościele, roli zbudowanego majątku dla zachowania osiągniętej pozycji społecznej i politycznej, a także przyczyn stosunkowo częstej w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej rotacji elit oraz nietrwałości karier możnowładczych.

Uwaga! egzemplarze z uszkodzeniami i zabrudzeniami na brzegach i grzbietach!

The monograph discusses the property careers of eight prominent families from Wielkopolska, who, at the turn of the Middle Ages and the Modern Age, aspired and for various reasons failed to join the established elite. The book analyses the mechanisms of creation, existence and breakup of latifundia, which constituted one of the most important determinants of the position of the Polish nobility.

Spis treści
(Size: 54.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kariery majątkowe rodzin aspirujących do kręgu elity możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI w.
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The property careers of the families aspiring to join the elite of Wielkopolska lords in the second half of the 15th century and in the early 16th century
Type of publication Monografia
Edition I
Series Historia nr 222
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-2544-7
Number of pages 522
Number of publishing sheets 35,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up