Language
Mobile navigation Home page

Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 83-232-1012-8
  • Category: Philosophy and Logic
  • Year of publication: 2000

Rozprawa traktuje o najwyższej zasadzie poznania skończonego (a więc takiego, jak nasze ludzkie) w rozumieniu Kanta. Jest nią pierwotna syntetyczna jedność apercepcji (lub inaczej transcendentalna jedność samoświadomości). A także o roli, jaką ta zasada pełni w realizacji celu naszego poznania – uzyskania wiedzy obiektywnej. Książka stanowi istotny wkład do badań nad spuścizną kantyzmu. Dzięki umiejętnemu połączeniu komunikatywności wykładu z rzetelnością zrozumienia istoty fundamentalnych założeń dzieła Kanta jest to nie tylko cenna praca naukowa, prowokująca do myślenia, ale również posłużyć może jako wartościowa pomoc dydaktyczna w kształceniu filozofów.

The dissertation Kant. Selfconsciousness and discursive cognition tells about the highest principle of finite cognition, such as our human, as understood by Kant. In Kant's meaning, it is the original synthetic unity of apperception (to put it differently: trans- cendental unity of selfconsciousness). And also about the role which this principle plays in the realization of the goal of our cognition-obtaining objective knowledge.

Write Your Own Review
You're reviewing:Kant. Samoświadomość i poznanie dyskursywne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Kant. Self-consciousness and discursive cognition
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 81
ISSN 0083-4246
ISBN 83-232-1012-8
Number of pages 222
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 11,5 x 16,5
Type of binding paperback
Sign up