Language
Mobile navigation Home page

Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-1408-5
  • Category: OUTLET, Sociology
  • Year of publication: 2004
PLN 6.00

Artykuły zawarte w książce przedstawiają różne aspekty - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - badań wizualnych. Część z nich dotyczy próby odpowiedzi na pytanie, czym jest socjologia wizualna i jakie metody badawcze można w niej wykorzystywać. Bardzo ważne wydają się być w niniejszym tomie prace operujące obrazem jako podstawowym środkiem wypowiedzi, uzupełnionym o słowny komentarz. Jako jedno z pierwszych w Polsce opracowań poświęcone socjologii wizualnej - pozwoli na ożywienie dyskusji nad możliwościami badawczymi tej nowej gałęzi wiedzy. Publikacja kierowana do socjologów, kulturoznawców, politologów itp.

The texts included in this book are directly or indirectly connected with a new sub-branch of sociology called visual sociology - a younger sister of visual anthropology, which obtains just from its elementary inspirations. Its base is visual material - first of all photos and films, which are used for analysis or are treated as separate research works. Some of the articles presented here try to answer the question of what is visual sociology and which research methods can be used in its frameworks. In this volume very important seem to be these works which apply pictures as a basic medium of statement which is completed by verbal commentary. The last group of articles is devoted to the reflection about film and photography. We hope that this publication, one of the first in Poland devoted to visual sociology will allow to enliven the discussion about research possibilities of this new branch of knowledge.

Wprowadzenie (JERZY KACZMAREK)
RAFAŁ DROZDOWSKI
Socjologie wizualne i ich dylematy
JERZY KACZMAREK
Analiza ikonograficzno-ikonologiczna w socjologii wizualnej
MAREK TROSZYŃSKI
Cool in black, czyli o tajnikach pokus. Przykład semiologicznej analizy obrazu
MAŁGORZATA HERUDZIŃSKA
Polsko-hinduska ceremonia ślubna. Narracja socjowizualna
MAREK KRAJEWSKI
Bricollage
RAFAŁ DROZDOWSKI
Społeczne gry wokół reguł określających estetyczną i treściową "poprawność"
amatorskich zapisów fotograficznych i wideo
DOROTA SKOTARCZAK
Zderzenie obyczajowości (na przykładzie polskich komedii socrealistycznych)
MIKOŁAJ JAZDON
Fotografie w filmach Kazimierza Karabasza

Write Your Own Review
You're reviewing:Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Framing reality. Essays in visual sociology
Type of publication Monografia
Edition I
Series Socjologia nr 43
ISSN 0554-8225
ISBN 83-232-1408-5
Number of pages 120
Number of publishing sheets 9,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up