Language
Mobile navigation Home page

Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-3189-9
  • Category: Polish Philology
  • Year of publication: 2017 (dodruk 2018)
PLN 45.00

Podstawę pracy stanowi język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, jak również ich dzieci urodzonych między 1945 a 1956 r. na ziemiach zachodnich. Po kilka osób reprezentuje nowogródzkich emigrantów sprzed pierwszej wojny światowej do USA i po drugiej wojnie światowej do Wielkiej Brytanii. Lista informatorów (w znacznej większości członków bliskiej i dalszej rodziny autora książki) obejmuje ponad 70 osób, przy czym obszerny materiał językowy pochodzi od kilkunastu osób. Część informatorów to ludzie w różnym stopniu dwujęzyczni (polski-białoruski), w kilku wypadkach również trójjęzyczni (polski-białoruski-rosyjski).

Autor przedstawia ustalenia dotyczące obecności w języku mówionym i pisanym przesiedleńców cech północnokresowych z zakresu wybranych zagadnień fonetyki, fleksji i składni. Kresowe formy językowe to głównie archaizmy peryferyjne oraz elementy powstałe pod wpływem kontaktów z językiem białoruskim i językiem rosyjskim. Ukazany jest kilkudziesięcioletni proces integracji językowej przesiedleńców i ich dzieci, tj. dostosowywanie się do norm języka ogólnopolskiego. Zwraca się uwagę na to, że poziom integracji językowej był zróżnicowany – zależał od wykształcenia, środowiska językowego, a także indywidualnej dbałości o kulturę języka polskiego. W końcowej części monografii znajduje się dosyć obszerny (liczący ponad 4200 leksemów) słownik osobliwości wyrazowych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy.

Książka powinna zainteresować przede wszystkim badaczy polszczyzny kresowej oraz socjolingwistów.

Spis treści
(Size: 184.4 KB)
Summary
(Size: 75.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The language of the repatriates from Nowogródek and the surrounding areas
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 177
ISSN 0554-8179
ISBN 978-83-232-3189-9
Number of pages 512
Number of publishing sheets 33,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up