Language
Mobile navigation Home page

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 8/2015

Open Access Open Access
PLN 4.50
Digital version
Platform: PRESSto

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” to czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności społecznych, kulturowych, wszystkich rodzajów niepełnosprawności oraz uwypuklenie konieczności indywidualnej, wieloprofilowej diagnozy rozwoju człowieka w ciągu życia, rozpoznania specjalnych potrzeb edukacyjnych, określania indywidualnie pojmowanych obszarów i płaszczyzn edukacji, rehabilitacji, wczesnego wspomagania i społecznego wsparcia.

„Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” is an interdisciplinary journal dedicated to the problems of the contemporary special pedagogy – the branch that combines the knowledge of humanistic and medical fields. Widely understood exchange of thoughts, views concerning social exclusion, marginalization, social and cultural inequality, all kinds of disabilities, orienting towards the necessity of individual, multiprofile diagnosis of human upbringing, recognition of special educational needs, maintaing individually understood areas and the planes of education, rehabilitation as well as early and social support are its main objectives.

Write Your Own Review
You're reviewing:Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 8/2015
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 2300-391X
DOI 10.14746/ikps
Number of pages 110
Number of publishing sheets 5,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up