Language
Mobile navigation Home page

Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu word.net

  • In Stock: out of stock
  • ISBN: 978-83-232-2857-8
  • Category: Computer Linguistics
  • Year of publication: 2015
Digital version
Platform: ibuk.pl

Monografia prezentuje zasady wykorzystywania ontologii typu wordnet w inteligentnych systemach e-learningowych operujących na wielotematycznych, dynamicznie przyrastających repozytoriach treści. Omawiana jest w niej nowa klasa systemów typu Intelligent Tutoring Systems (ITS), pozwalających na personalizację kształcenia z wykorzystaniem zasobów repozytorium e-learningowego o różnej tematyce oraz złożoności. Zdefiniowane w pracy ontologie typu wordnet bazujące na strukturze leksykalnych baz danych oraz poszerzone o możliwość reprezentowania wiedzy dziedzinowej oraz eksperckiej, służą w systemie jako model dziedzinowy, który wykorzystywany jest podczas podejmowania decyzji o wyborze treści w trakcie realizacji strategii edukacyjnych. W pracy zaprezentowano algorytm tworzenia ontologii powyższego typu oraz ich wykorzystania przy indeksowaniu treści. Określono zasady modelowania treści z wykorzystaniem systemu taksonomicznego UCTS (Universal Curricular Taxonomy System) oraz architekturę systemu. Zaprezentowany model teoretyczny zweryfikowany został z wykorzystaniem systemu Edumatic ITS oraz repozytorium treści e-learningowych z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym o objętości ok. 4800 SCO. Uzyskane wyniki mają również charakter bezpośrednio użytkowy: mogą posłużyć jako model przy tworzeniu wielotematycznych repozytoriów treści e-learningowych, mogą też być wykorzystane przy budowie inteligentnych systemów wspierających kształcenie w środowisku Internetu.

The monograph proposes the architecture of a new class of IT systems, namely intelligent e-learning systems. They possess the characteristics of intelligent tutoring systems (ITS) at the same time preserving the functions of e-leaming systems that allow for distance training in the Internet environment. The book also presents a model of applying wordnet based ontologies, or ontologies that are based on wordnet-like lexical databases (or wordnets) but expanded with relations of domain and expert character to describe content and to make reasoning in the environment of large size databases on the example of e-leaming repositories that collect and share didactic content in the form of knowledge chunks of varying granularity.

Spis treści
(Size: 193.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu word.net
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) Intelligent e-learning systems using wordnet based ontologies
Type of publication Monografia
Edition I
Series Lingwistyka Komputerowa nr 7
ISSN 1896-379X
ISBN 978-83-232-2857-8
Number of pages 244
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up