Language
Mobile navigation Home page

Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej

PLN 43.00

Współczesna Skandynawia słusznie chlubi się wyjątkową i zarazem wzorcową w Europie współpracą regionalną, poczynając od kultury i nauki, poprzez życie społeczne i gospodarcze, ekologię, a na polityce międzynarodowej kończąc. Autor przedstawia i analizuje te zagadnienia jako czynniki integrujące narody oraz państwa skandynawskie. Ich opisowi towarzyszy rozległe tło wydarzeń i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie. Publikacja skierowana jest do studentów skandynawistyki, historii, politologii, socjologii, prawa i europeistyki, jak również dziennikarzy i polityków.

 • Wstęp

 • Rozdział I. Na drodze ku powojennej integracji Skandynawii. Rada Nordycka

  • 1. O skandynawskim, modelu bezpieczeństwa w pierwszych miesiącach powojennych
  • 2. Plan Marshalla a kraje skandynawskie
  • 3. Debaty Skandynawów o nordyckim związku polityczno-obronnym (1948/1949)
  • 4. Kulisy powstania Rady Nordyckiej
  • 5. Zmiany strukturalne Rady Nordyckiej (lata pięćdziesiąte-siedemdziesiąte)
 • Rozdział II. Współpraca gospodarcza i handlowo-celna

  • 1. Eksperymenty integracyjne z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych
  • 2. Rada Nordycka a współpraca gospodarcza w regionie
  • 3. Pomiędzy europejską a nordycką strefą wolnego handlu
  • 4. Utworzenie Nordyckiego Związku Ekonomicznego (Nordek)
  • 5. Trendy integracyjne po 1970 roku
  • 6. Dylematy energetyczne regionu
  • 7. Kooperacyjne problemy przemysłowe i finansowe
  • 8. Nordycka polityka przemysłowa i rolno-spożywcza na przełomie tysiącleci
  • 9. Ważki problem zapewnienia zdrowej żywności
 • Rozdział III. Problemy komunikacyjno-transportowe i ekologia

  • 1. Komunikacja i regionalne kontakty międzyludzkie
  • 2. Nordycka kooperacja w lotnictwie
  • 3. Problemy nordyckiej wspólnoty komunikacyjno-transportowej
  • 4. Turystyka w sieci współpracy regionalnej
  • 5. Wyzwania ekologiczne
 • Rozdział IV. Polityka społeczna i kwestia kobieca w wymiarach nordyckich

  • 1. U progu nordyckiej kooperacji w polityce społecznej
  • 2. Regionalny rynek pracy
  • 3. O optymalne środowsko pracy
  • 4. Dziecko i młodzież w zintegrowanym systemie nordyckim
  • 5. Problemy służby zdrowia
  • 6. Kwestia kobieca w kooperacji nordyckiej
  • 7. Skandynawia multikulturowa
 • Rozdział V. O wspólny system prawno-legislacyjny

  • 1. Podstawy "wspólnoty prawnej" Skandynawów
  • 2. O zintegrowane prawo (lata sześćdziesiąte-siedemdziesiąte)
  • 3. Od prawa nordyckiego do europejskiego
 • Rozdział VI. Regionalna współpraca Skandynawii a "świat zewnętrzny"

  • 1. Regionalizacja północnej Skandynawii (Nordkalotten)
  • 2. Sprawa Japońska w nordyckiej współpracy regionalnej
  • 3. Problemy "oddolnej" regionalizacji
  • 4. Zlewisko Bałtyku we współpracy nordyckiej
  • 5. Rada Nordycka a region Morza Barentsa
 • Rozdział VII. Dylematy skandynawskiej współpracy kulturowej

  • 1. O nordycki wymiar kultury w pierwszych latach powojennych
  • 2. O regionalne zbliżenie kulturowe (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte)
  • 3. Modernizacja duchów o-kul tur owa Skandynawii (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte)
  • 4. Nordycka wizja "wspólnoty językowej"
  • 5. Problemy literatur skandynawskich
  • 6. O książkę dła wszystkich
  • 7. Teatr
  • 8. Prasa, radio i telewizja
  • 9. Kinematografia a potrzeby regionu
  • 10. Kwestia muzyki skandynawskiej
  • 11. Sztuka narodowa czy regionalna?
  • 12. Regionalny i europejski wymiar oświaty i szkolnictwa
 • Rozdział VIII. Nauka wobec potrzeb Skandynawów

  • 1. U progu współpracy intelektualno-naukowej
  • 2. Szkolnictwo wyższe i akademicy
  • 3. Nordycki rynek informacji naukowej
  • 4. Nauki przyrodnicze i matematyka
  • 5. Leśnictwo i rybołówstwo na potrzeby regionu
  • 6. Sprawy technologii zaawansowanej
  • 7. Badania ekonomiczne i statystyczne w kooperacji
  • 8. Dylematy skandynawskiej medycyny
  • 9. Przyszłość nauk humanistycznych i społecznych
  • 10. O skandynawski i europejski wymiar polityki naukowej u progu XXI wieku
 • Rozdział IX. Nordyckie trendy integracyjne na przełomie wieków

  • 1. Rada Nordycka wobec polityki międzynarodowej (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte)
  • 2. Sprawa "strefy bezatomowej" w Skandynawii
  • 3. Bezpieczeństwo Skandynawii a Europa (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte)
  • 4. Kraje Trzeciego Świata a Rada Nordycka
  • 5. Dylematy tożsamości nordyckiej u progu XXI wieku
  • 6. Skandynawia a Europa (lata dziewięćdziesiąte)
  • 7. Rada Nordycka i nowy "krajobraz polityczny" akwenu bałtyckiego
  • 8. Skandynawowie na drodze ku Unii Europejskiej
  • 9. O nowoczesny model działania Rady Nordyckiej na przełomie XX i XXI wieku

Wnioski końcowe

Integracja Skandynawii po 1945 roku. Chronologia ważniejszych wydarzeń

Bibliografia

Skorowidz osób

Skorowidz nazw geograficznych i etnicznych

Skorowidz rzeczowy

Integration of Scandinavia. From the Nordic Council to the European communiły (Surnmary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Integracja Skandynawii. Od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 83-232-1669-X
Number of pages 207
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up