Language
Mobile navigation Home page

Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu

PLN 18.00

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) narodziła się w Stanach Zjednoczonych, obecnie rozpowszechniła się wśród przedsiębiorstw działających w wielu państwach świata. Jedno z najważniejszych pytań stawianych przez badaczy zajmujących się CSR dotyczy przyczyn podejmowania przez przedsiębiorstwa dobrowolnych, wykraczających poza obowiązki prawne działań na rzecz pracowników, środowiska przyrodniczego oraz lokalnej społeczności. Przez kilka dekad badań nad CSR naukowcy skupiali się przede wszystkim na etycznych i strategicznych wyjaśnieniach tego zjawiska. Początek XXI wieku przyniósł zwrot ku poszukiwaniom instytucjonalnych uwarunkowań, których występowanie oraz siła mogą skłaniać przedsiębiorstwa do zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu. Niniejsza praca wpisuje się w instytucjonalny nurt badań nad CSR, cześć pierwsza zawiera porównanie uwarunkowań instytucjonalnych występujących w różnych modelach państwa dobrobytu (model europejski vs. model amerykański) oraz wyjaśnienie, w jaki w sposób różnice te wpływają na skłonność oraz poziom zaangażowania przedsiębiorstw w CSR w krajach wysokorozwiniętych. Druga część stanowi próbę wyjaśnienia przyczyn rozpowszechniania CSR w państwach przechodzących transformację systemową. Celowi służy koncepcja izomorfizmu instytucjonalnego.

Spis treści
(Size: 72.3 KB)
Summary
(Size: 61.5 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Insttutonal antecedents of corporate social responsibility
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3358-9
Number of pages 144
Number of publishing sheets 9,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up