Language
Mobile navigation Home page

In search of a new perspective: Cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology

Open Access
PLN 12.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Publikacja dotyczy wpływów międzyjęzykowych w nabywaniu fonologii w języku trzecim. Wpisuje się ona w nowatorskie podejście do akwizycji języka obcego, dokonując rozróżnienia między uczeniem się pierwszego języka obcego, a nabywaniem kolejnych oraz uwzględniając złożoność tego procesu i warunkujących go czynników. Książka przedstawia przegląd współczesnych modeli akwizycji języka z perspektywy wielojęzyczności oraz trzy serie badań własnych zmierzających do weryfikacji hipotez badawczych wynikających z modeli teoretycznych. Część empiryczna obejmuje ocenę obcego akcentu w języku trzecim, pomiary akustyczne parametru VOT oraz protokoły określające świadomość metafonologiczną. Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy badawcze ze zróżnicowanym repertuarem języków drugich i trzecich. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują na złożone źródła wpływów międzyjęzykowych w zakresie fonologii obejmujących zarówno język ojczysty, jak i pierwszy język obcy, warunkowane częściowo przez bliskość typologiczną poszczególnych zestawów języków.

Write Your Own Review
You're reviewing:In search of a new perspective: Cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Title (EN) In search of a new perspective: Cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Angielska nr 48
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83- 232-2977-3
Number of pages 432
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Sign up