Language
Mobile navigation Home page

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Odnowienie doktoratu Profesora Jerzego Danielewicza

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka jest pamiątką ważnego dla społeczności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wydarzenia, jakim było uroczyste odnowienie doktoratu Profesora Jerzego Danielewicza. Jest to najwyższa godność, jaką Uniwersytet może ofiarować swojemu doktorowi i profesorowi.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Danielewicz - jest filologiem klasycznym, profesorem seniorem UAM w Poznaniu. Opublikował komentowane edycje i przekłady liryki greckiej okresu archaicznego, klasycznego i hellenistycznego oraz wiele innych prac naukowych z zakresu literatury greckiej i łacińskiej. 

Słowo od redaktorów

Otwarcie uroczystości. Przemówienie JM Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej


Przemówienie Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza


Laudacja promotor odnowienia doktoratu prof. dr hab. Krystyny Bartol


Przemówienie prof. dr. hab. Jerzego Danielewicza

Dokumenty

Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Jerzego Danielewicza (wybór)

 

Write Your Own Review
You're reviewing:In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Odnowienie doktoratu Profesora Jerzego Danielewicza
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4153-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241539
Number of pages 59
Sign up