Language
Mobile navigation Home page

Houses, towns, cities – the changing perception of space and place in contemporary Irish novels

PLN 10.00

Temat książki dotyczy analizy zmian w reprezentacji konceptu przestrzeni i miejsca we współczesnych powieściach irlandzkich. Autorka bada relację pomiędzy miejscem a tożsamością, podkreślając aktualność tego zagadnienia we współczesnej kulturze Irlandii. W związku z tym, analiza wykazuje związek pomiędzy zmianą postrzegania i reprezentacji przestrzeni a zmianą poczucia tożsamości indywidualnej, jak i zbiorowej w dzisiejszej Republice Irlandii i Irlandii Północnej. Praca dowodzi symultanicznego zachodzenia tych dwóch procesów, w rezultacie czego, można postawić tezę, iż podejście do przestrzeni i jej reprezentacja służą za papier lakmusowy dla zrozumienia procesów tożsamościowych zachodzących w Irlandii – wyspie.

The book treats on the change in the representation of the concepts of space and place in contemporary Irish novels. The thesis examines the interrelation between place and identity, underlying its prevalence in contemporary Irish culture. Therefore, the analysis of the novels aims to present how the alterations in the perception of given places influence the development of personal and collective consciousness in contemporary Republic of Ireland and Northern Ireland. The work argues for the simultaneity of these two processes, allowing for the treatment of place as a mirror for social changes observable in Ireland.

Do serii wydawniczej Outstanding WA Dissertations (OWAD) wybierane są wyróżniające się prace doktorskie obronione na Wydziale Anglistyki UAM. Zakres tematyczny prezentowanych monografii obejmuje studia nad językiem, literaturą i kulturą. Celem serii jest promocja wyników pracy młodych naukowców oraz wspieranie badań oryginalnych, stanowiących istotny wkład w rozwój nauki i zasługujących na upowszechnienie.

 

Contents
(Size: 77.7 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Houses, towns, cities – the changing perception of space and place in contemporary Irish novels
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Outstanding WA Dissertations 3
Number of pages 238
Number of publishing sheets 24,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up