Language
Mobile navigation Home page

Grammatical number in psycholinguistic research

PLN 8.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

The category of grammatical number is common in natural languages. Attested number systems rangę from a simple choice between singular and plural forms to morę complex number value arrangements involving, for example, dual and trial numbers. Grammatical number has an impact on almost every major part of language organization from morphosyniax through semantics to pragmatic reasoning. Mastering number forms is also a major step in language acąuisition. For these reasons, grammatical number can be of great interest to researchers inrestigating the psychology of language. This monograph discusses the findings of studies from several areas of experimental psycholinguistics. The discussed studies include seminal works in each area spanning multiple decades of research and illustrating the major investigation directions. The selection of works is also intended to familiarize the reader with the experimental techniąues employed to study different aspects of grammatical number processing, which encompass behavioral methods (number judgments, word recall, lexical decision, picture naming) as well as techniąues for monitoring the brain activity (EEG, fMRl). In addition to the overview of the literaturę dedicated to investigating grammatical number processing, the paper also offers a brief śummary of the typology of grammatical number systems in world languages and discusses the most important findings of the research on numerical cognition. 

 

Abbreviations

1. Introduction

2. Grammatical number in natural languages
2.1. Classifiers, numerals, quantifiers
2.2. Possible values of grammatical number
2.3. Possible forms of grammatical number

3. Number outside language

4. Grammatical number in psycholinguistic studies
4.1. Language acquisition
4.1.1. First language acquisition
4.1.2. Second language acquisition
4.1.3. Acquisition of number words
4.2. Morphology
4.3. Agreement
4.3.1. Conceptual agreement
4.3.2. Predictive agreement
4.3.3. Agreement violations
4.3.4. Agreement attraction
4.4. Conceptual representation
4.5. Countability
4.6. Compositional interpretation
4.6.1. Distributive contexts
4.6.2. Inclusive contexts
4.7. Neurocognition

5. Future directions

Acknowledgments

References

Index

Summary

Streszczenie

Liczba gramatyczna jest kategorią powszechnie spotykaną wśród ludzkich języków. Systemy liczbowe obejmują proste kontrasty, np. między liczbą pojedynczą i mnogą, jak również bardziej złożone układy zawierające np. liczbę podwójną i potrójną. Liczba gramatyczna funkcjonuje na wielu poziomach organizacji językowej, od zjawisk morfoskładniowych przez semantykę po pragmatykę. Opanowanie kontrastów liczbowych jest ważnym etapem w przyswajaniu języka. Z tego względu liczba gramatyczna stanowi interesujący temat z perspektywy badań nad psychologią języka. Autor przedstawia wyniki eksperymentalnych badań psycholingwistycznych nad przetwarzaniem liczby gramatycznej, zwłaszcza istotne prace z kilku obszarów badawczych, opublikowane na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Prace dobrano w ten sposób, aby zaznajomić czytelnika z najważniejszymi kierunkami badań nad różnymi aspektami przetwarzania liczby gramatycznej oraz ze stosowanymi w ramach tych badań technikami eksperymentalnymi obejmującymi zarówno techniki behawioralne (np. ustalanie liczebności, zapamiętywanie słów, decyzje leksykalne, nazywanie obrazów), jak również techniki pozwalające na rejestrowanie aktywności mózgu (np. EEG, fMRI). Oprócz przeglądu literatury poświęconej przetwarzaniu liczby gramatycznej, praca zawiera również krótkie omówienie typologii systemów liczbowych obserwowanych w językach naturalnych oraz prezentację najważniejszych ustaleń badań neurokognitywnych nad poznaniem liczbowym.

Write Your Own Review
You're reviewing:Grammatical number in psycholinguistic research
Detailed information
Publication Version printed
Language angielski
Title (EN) Grammatical Number in Psycholinguistic Research
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia angielska nr 67
ISSN 0554-8144
ISBN 978-83-232-3829-1
DOI 10.14746/amup.9788323239397
Number of pages 126
Number of publishing sheets 6,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback

Related Products

Sign up