Language
Mobile navigation Home page

Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna

PLN 18.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Książka jest poświęcona gospodarce kreatywnej, interpretowanej jako wykorzystanie kultury i jej zasobów w rozwoju gospodarczym. W niniejszym opracowaniu sformułowano koncepcję gospodarki kreatywnej i przedstawiono główne mechanizmy jej funkcjonowania. Szczególna uwaga została poświęcona przestrzennemu wymiarowi tej gospodarki, który uzupełnia i rozszerza standardową refleksję ekonomiczną lub kulturoznawczą. Zaprezentowana w książce koncepcja jest próbą budowy teorii gospodarki kreatywnej. Dotychczas stosowane pojęcia i koncepcje sektora kreatywnego mają poważne ograniczenie – nie obejmują zjawisk i procesów mających charakter kreatywny, a odbywających się poza sektorem kreatywnym. Koncepcja gospodarki kreatywnej ma zatem na celu wskazanie na systemowy charakter zjawisk. Dotyczy więc nie tylko firm, branż czy miast kreatywnych, lecz całego „kreatywnego ekosystemu”.

Praca w szczególności podejmuje próbę uporządkowania wielości pojęć i podejść teoretycznych związanych z gospodarką kreatywną oraz jej zdefiniowania, a także wskazuje na charakterystyczny dla gospodarki kreatywnej dualizm ekonomiczno-kulturowy. Przedstawiono w niej także specyfikę rynku dóbr kreatywnych i złożoność ich wartości oraz uwarunkowań ich powstawania, dystrybucji i konsumpcji, a także zaproponowano analizę gospodarki kreatywnej w oparciu o koncepcję mechanizmów.

Spis treści
(Size: 88.3 KB)
Summary
(Size: 74.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Creative economy and mechanisms of its functioning. An economic geography perspective
Type of publication Monografia
Edition I
Series Geografia nr 100
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232-3201-8
Number of pages 386
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up