Language
Mobile navigation Home page

Geneza zasad kosmologii kwantowej (The Genesis of the Quantum Cosmology Principles)

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 83-232-0909-X
  • Category: OUTLET, Physics
  • Year of publication: 1999
PLN 6.00

Żaden problem naukowy nie jest bardziej fundamentalny niż zagadka, jakie były początki przestrzeni, czasu i materii. Przez wieki nad zagadnieniem tym rozmyślali filozofowie i teologowie. Leżało ono jednak daleko poza zasięgiem badań naukowych. Dopiero w drugiej połowie naszego stulecia powstanie kosmologii kwantowej umożliwiło sformułowanie spójnego naukowego opisu powstania wszechświata. Kosmologia kwantowa sprowadza zagadkę powstania wszechświata do problemu istnienia i pochodzenia zasad teorii kwantów. Przyjmując w swojej książce określoną ontologię, autor, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki UAM, wyjaśnia rację istnienia zasad teorii kwantów w odniesieniu do wszechświata jako całości. Ontologia ta nie tylko wyjaśnia genezę struktury matematycznej kosmologii kwantowej i zasadnicze problemy interpretacyjne teorii kwantów, ale, co najważniejsze, ukazuje sens naszego istnienia we wszechświecie. W publikacji przedstawiono także ogólną metodę opisu dowolnych podukładów wszechświata, zastosowaną następnie do kwantowego opisu procesu pomiaru.

The book presents a general theological model which not only proposes a coherent and comprehensive view of the reality but also generates a mathematical structure of the quantum theory - a foundation of contemporary physics. Theology and theoretical physics are treated as components of a uniform model of reality. The ensuing interpretation of the quantum theory and quantum cosmology is free from paradoxes. Moreover, a general method of physical description of arbitrary subsystems of th eUniverse is proposed .

Write Your Own Review
You're reviewing:Geneza zasad kosmologii kwantowej (The Genesis of the Quantum Cosmology Principles)
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Genesis of the Quantum Cosmology Principles
Type of publication Monografia
Edition I
Series Fizyka nr 72
ISSN 0554-825x
ISBN 83-232-0909-X
Number of pages 165
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 16,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up