Language
Mobile navigation Home page

Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne

PLN 25.00

Zbiór artykułów przedstawiających różne funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne, z naciskiem na zjawiska pożądane i społecznie akceptowane. Pojęcie "organizacyjne" odnosi się zarówno do zachowań pracowniczych, jak i działań przejawianych przez samą organizację. Dynamika zmian zachodzących we współczesnym świecie wymaga od pracowników i zatrudniających ich organizacji wykształcenia nowych adaptacyjnych form zachowania. Teksty zawarte w tomie w założeniu mają przyczynić się do lepszego zrozumienia rozważanego problemu oraz umożliwienia bardziej skutecznego zapobiegania występowaniu reakcji dysfunkcjonalnych.

In modern work environment extraordinary changes occur which are unprecedented as to their scale. These changes are evoked mainly by globalisation and the development of new informational and communication techniques which result in new challenges and new demands imposed on workers. To manage those challenges an individual must carry out a number of various actions enabling adequate functioning in contemporary organisations. These actions are considered to be functional as long as they serve both the individual development and well-being as well as organisational effectiveness. They are also undertaken by the organisation itself in order to survive and thrive on dynamic markets. The fundamental property of the aforementioned actions is their adaptative character. Thus the adaptativeness constitutes the main theme underlying presented considerations. The articles concern problems such as: professional and organisational identity, attachment to organisation, job commitment, managerial competencies and creativity, employee efficacy on present labour market and marketing. All of the mentioned behaviours should be considered as desirable and functional phenomena. Unfortunately, tough competition, lack of safety and stabilisation also result in dysfunctional and destructive phenomena which are discussed in two articles. One of them takes up a problem of forced job commitment, occurring when one performs duties not suited to one's qualifications and competencies. The latter article deals with the problems of psychological costs inflicted on a mistreated employee suffering from coworkers' antisocial behaviours. Although presented articles are mainly of theoretical character, they are illustrated with data and research reports conducted by other authors, their value will probably go beyond its basic informational function and hopefully become an inspiration to undertake new problems of Work and Organisation Psychology.

Wstęp

Maria Strykowska
Adaptacyjna funkcja tożsamości zawodowej

Augustyn Bańka, Agata Wołowska
Geneza i rozwój pojęcia przywiązania w koncepcjach funkcjonalności-dysfunkcjonalności przystosowania do środowiska oraz organizacji

Teresa Chirkowska-Smolak
Rozwijanie kompetencji jako proaktywny sposób radzenia sobie z przemianami współczesnej pracy

Beatricze Andrzejewska
Twórczość w organizacji jako proces rozwiązywania problemów

Joanna Wachowiak
Funkcjonowanie pracowników w sytuacji wymuszonego związania z pracą

Aleksander Hauziński
Zwiększanie zaradności w podejmowaniu i wykonywaniu pracy

Maciej Macko
Koszty psychologiczne zachowań antyspołecznych w środowisku pracy

Michał Stasiakiewicz
Marketing w działaniu organizacji

Functional and dysfunctional organisation phenomena (Summary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Functional and dysfunctional organisation phenomena
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 138
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232174-7-3
Number of pages 258
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 14,5 x 21,5
Type of binding paperback
Sign up