Language
Mobile navigation Home page

Formulaic Diction and Versification in the Mahābhārata

Open Access
PLN 10.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka zawiera pierwszy opis języka formularnego w eposie sanskryckim pt. „Mahābhārata”, który bazuje na analizie komputerowej całego tekstu o objętości ok. 1 mln jednostek leksykalnych. Przedstawione zostają zarówno bazy danych skonstruowane przez autora, jak i narzędzia analizy i wizualizacji, które zostały stworzone w celu jak najdokładniejszego uwzględnienia właściwości metrycznych. Analiza języka formularnego przebiega w pierwszym kroku systematycznie od najdłuższych do najkrótszych powtarzających się elementów struktury powierzchniowej, w drugim kroku zaś podjęto próbę zidentyfikowania różnego typu ram formularnych o bardziej abstrakcyjnym charakterze. Myśl przewodnia pracy zakłada, że regularności metryczne nie są traktowane jako dodatkowe, wtórne właściwości materiału językowego, lecz jako integralna część „sanskrytu epickiego”.

The present study consists of a computer-based description and analysis of the formulaic language in the Sanskrit epic Mahābhārata. For this purpose several databases were constructed and explored with the help of specially designed software tools. In the first part, all repeated multi-word elements of the surface structure are analysed systematically, from the longest to the shortest ones; in the second part more abstract formulaic structures are identified and discussed. The approach followed is based on the presupposition that metrical patterns are not an additional, secondary feature of the language of the Mahabharata, but should be regarded as an integral part of Epic Sanskrit.

Write Your Own Review
You're reviewing:Formulaic Diction and Versification in the Mahābhārata
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Type of publication Monografia
Edition I
Series Orientalistyka nr 4
ISSN 1730-8771
ISBN 978-83-232-2946-9
Number of pages 260
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up