Language
Mobile navigation Home page

Fontes Historiae Antiquae V: Kasjusz Dion: Mowa Mecenasa

Słynna Mowa Mecenasa, znajdująca się w wielkim dziele Historia rzymska Kasjusza Diona, jest próbą syntetycznego przedstawienia programu rządów cesarza Augusta. Jednocześnie stanowi doskonałe odbicie poglądów arystokracji senatorskiej początków II w. Zawarty jest w niej obraz idealnego władcy żyjącego w zgodzie z senatem. Mowa Mecenasa jest klasycznym przykładem odwoływania się do autorytetu odległej przeszłości, w danym przypadku do czasów Augusta – twórcy Pryncypatu, dla propagowania aktualnego programu politycznego.

Zamiast wstępu (L. Mrozewicz)

Tekst grecki

Tekst polski

Komentarz do tekstu

Słowniczek greckich nazw urzędów i terminów prawniczych

Informacje translatorskie

Bibliografia

Write Your Own Review
You're reviewing:Fontes Historiae Antiquae V: Kasjusz Dion: Mowa Mecenasa
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
Series Fontes Historiae Antiquae
ISSN 1506-5898
ISBN 83-232-1364-X
Number of pages 60
Number of publishing sheets 4,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up