Language
Mobile navigation Home page

Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 20

Open Access Open Access
PLN 11.00

„Folia Scandinavica Posnaniensia” jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, założonym i redagowanym w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM. W czasopiśmie ogłaszane są prace o profilu językoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i kulturoznawczym z zakresu studiów nad językami i kulturą krajów skandynawskich. Folia Scandinavica Posnaniensia publikuje artykuły, recenzje wydawnictw naukowych i inne opracowania autorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zgłaszane materiały mogą być napisane w języku angielskim, niemieckim lub w kontynentalnych językach skandynawskich.

„Folia Scandinavica Posnaniensia” is an international review of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), and published by AMU Press. The journal carries scholarly articles on Scandinavian linguistics, literature, history and culture, as well as book reviews. Contributions both from Poland and abroad are welcome. Papers submitted to Folia Scandinavica Posnaniensia may be writtenin English, German, as well as the mainland Scandinavian languages.

Contents
(Size: 64.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 20
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo
Edition I
ISSN 1230-4786; e-ISSN: 2299-6885
DOI 10.2478/fsp
Number of pages 288
Number of publishing sheets 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding hardcover
Sign up