Language
Mobile navigation Home page

Folia Praehistorica Posnaniensia, XXVII

Open Access Open Access
PLN 38.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Folia Praehistorica Posnaniensia” to czasopismo ukazujące się od 1984 roku w cyklu rocznym. Na łamach czasopisma prezentowane są prace analityczne, syntetyzujące, teoretyczne oraz interdyscyplinarne z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej z obszaru Europy oraz orientalnej i antycznej, a także ochrony dziedzictwa archeologicznego. Artykuły recenzowane są zarówno przez specjalistów polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

Czasopismo indeksowane w: ERIH PLUS, CEJSH, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Google Scholar, WorldCat.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Kontakt: mpawleta@amu.edu.pl

„Folia Praehistorica Posnaniensia” is a peer-reviewed yearbook published by the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University since 1984 and edited by a group of recognized international authors. The journal is dedicated to the dissemination of both theoretical and applied scientific research coming from the Institute of Prehistory in Poznań and other academic and research institutions. Folia Praehistorica Posnaniensia publishes synthesizing, theoretical or interdisciplinary articles on prehistoric and medieval archeology of Central Europe as well as oriental and classical archaeology. The journal is distributed to an approximately 150 archaeological and historical institutions across Europe, the United States of America and Canada. The international reception is possible thanks to the summaries of articles and abstracts in English and German.

Indexed in: ERIH PLUS, CEJSH, EBSCO, INDEX COPERNICUS, Google Scholar, WorldCat.

Articles published from 10.2020 are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Contact: mpawleta@amu.edu.pl

Write Your Own Review
You're reviewing:Folia Praehistorica Posnaniensia, XXVII
Detailed information
Publication Version printed
Language polski, angielski
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0239-8524; ISSN (Online): 2450-5846
DOI 10.14746/fpp
Number of pages 248
Number of publishing sheets 18,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up