Language
Mobile navigation Home page

Folia Praehistorica Posnaniensia, XVIII

Open Access Open Access
PLN 17.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Folia Praehistorica Posnaniensia” jest sztandarowym czasopismem Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukazuje się od 1984 roku, w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez specjalistów polskich jak i zagranicznych. Komitet redakcyjny ma skład międzynarodowy. Na łamach czasopisma prezentowany jest specjalistyczny dorobek naukowy z zakresu archeologii, stanowiący promocję badań naukowych pracowników Instytutu Prahistorii. Zawiera również artykuły przygotowane przez Autorów z innych ośrodków akademickich i instytucji naukowych. W ostatnim czasie rozszerzony został zakres tematyczny od prac analitycznych po syntetyzujące oraz teoretyczne, a także interdyscyplinarne. Obejmują one problematykę archeologii pradziejowej i średniowiecznej w skali środkowoeuropejskiej po archeologię orientalną i antyczną. Artykuły w języku polskim posiadają abstrakty i streszczenia w języku obcym i odwrotnie. Czasopismo dystrybuowane jest do około 150 instytucji naukowych w całej Europie oraz USA i Kanadzie.

„Folia Praehistorica Posnaniensia” is a peer-reviewed yearbook published by the Institute of Prehistory at Adam Mickiewicz University since 1984 and edited by a group of recognized international authors. The journal is dedicated to the dissemination of both theoretical and applied scientific research coming from the Institute of Prehistory in Poznań and other academic and research institutions. Folia Praehistorica Posnaniensia publishes synthesizing, theoretical or interdisciplinary articles on prehistoric and medieval archeology of Central Europe as well as oriental and classical archaeology. The journal is distributed to an approximately 150 archaeological and historical institutions across Europe, the United States of America and Canada. The international reception is possible thanks to the summaries of articles and abstracts in English and German.

Spis treści,Contents
(Size: 137.1 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Folia Praehistorica Posnaniensia, XVIII
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 0239-8524; ISSN (Online): 2450-5846
ISBN 978-82-232-2776-2
DOI 10.14746/fpp
Number of pages 288
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up