Language
Mobile navigation Home page

Filozofia słowa. Zarys dziejów

PLN 20.00

Książka stanowi pierwsze w Polsce syntetyczne zestawienie poglądów na temat „słowa” – od antyku po czasy najnowsze. Jej celem  jest zwięzły, choć czasowo możliwie szeroki zarys dziejów filozoficznej refleksji nad językiem oraz nad jego komunikacyjnymi kompetencjami. Nie będzie to ujęcie specjalistyczne, przyjmujące metodologię nauki szczegółowej i koncentrujące się na językoznawczych kategoriach. Przeciwnie – autorzy zastanawiają się nad słowem (językiem) w sensie zjawiska społecznego, wplecionego w naczelne kategorie filozoficzne, takie jak „byt”, „myśl”, „prawda” czy „Trancendencja”. Poszczególnym analizom będzie przyświecać nadzieja na wzmocnienie komunikacyjnej świadomości, tak potrzebnej w dobie urywania się szeroko pojmowanego dialogu, przesiąkniętej natomiast egzystencjalnym „pędem”, jak również tendencjami komercyjnymi i technokratycznymi.

„Na początku było Słowo”, „słowo (język) jest starsze od najdawniejszych początków ludzkiej kultury”, „słowo jest prelogiczne i prekulturowe” – te oraz podobne sformułowania o historycznym znaczeniu zmuszają do filozoficznej refleksji. Dotyczą fenomenu, który w społecznej ewolucji odegrał (i wciąż odgrywa) decydującą rolę.

This book offers the first Polish synthetic account of various views of “the word”. Its aim is to give a concise overview of philosophical thought on language and its communicative competence over a wide timespan. The subject is the articulated word as a basic tool of our communication. However, the “word” does not frequently appear alone. In everyday communication, it usually forms larger, more complicated structures. The book also covers the categories of “language” and “language communication”, which are discussed in chronological order, i.e. from antiquity to the 21st century.

Spis treści, contents
(Size: 131.5 KB)
Wprowadzenie
(Size: 153.8 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Filozofia słowa. Zarys dziejów
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The Philosophy of the Word. A Short History
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-3041-0
Number of pages 306
Number of publishing sheets 14,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up