Language
Mobile navigation Home page

Fenomenologia nr 5/2007

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232181-0-4
  • Category: Fenomenologia, OUTLET
  • Year of publication: 2007
PLN 20.00

Wprowadzenie
Drogi Czytelniku!

Artykuły

KLAUS HELD:
Sein und Erscheinen - Von Parmenides zu Husserl

PIOTR ŁACIAK:
Pojęcie "oczywistości" w fenomenologii Edmunda Husserla

WŁODZIMIERZ LORENC:
Czy Heideggerowska 'faktyczność' jest faktyczna? Analiza wczesnych wykładów fryburskich z lat 1919-1923

MAREK MACIEJCZAK:
Obecność intencjonalna w Fenomenologii percepcji Merleau-Ponty'ego

JAROMIR BREJDAK:
Problematyczna fenomenalność obecności: Heidegger versus Levinas

ANDRZEJ NAWROCKI:
Wina jako nastrojenie na donację

DANIEL LIPKA:
Problem języka w fenomenologii a możliwość źródłowej prezentacji. Derridiańska
krytyka w świetle tekstów Husserla

BŁAŻEJ BASZCZAK:
Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu

JACEK KOŁTAN:
Hermeneutyka ludzkich sytuacji.
Ku wczesnej fenomenologii życia Martina Heideggera

Recenzje i omówienia

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI:
Georga Stengera filozofia interkulturalności

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI:
Riccardo Dottori o heglowskich motywach filozofii hermeneutycznej

ZUZANNA ADAM:
Świat życia wobec wyzwań ze strony technologii

ZUZANNA ADAM:
Nietzsche i konsekwencje. Recepcja Nietzschego w Niemczech, Polsce i Francji

Kronika

ANDRZEJ LEDER:
VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

ANDRZEJ GNIAZDOWSKI:
Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Warszawa,
26 listopada 2006

MAŁGORZATA JANKOWSKA:
Fenomen radości

MIKOŁAJ RATAJCZAK:
Intersubiektywność. Wymiar społeczny - moralny - prawny.
II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna w Ciążeniu (20-22 kwietnia 2007)

Write Your Own Review
You're reviewing:Fenomenologia nr 5/2007
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 1731-7541
ISBN 978-83-232181-0-4
Number of pages 188
Number of publishing sheets 13,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up