Language
Mobile navigation Home page

Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej

PLN 18.00

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem pracy dziesięcioosobowego zespołu, wykonanej w ramach krótkiego, interdyscyplinarnego projektu badawczego. Zbiór ilustruje wielostronność podejścia autorów – reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin naukowych – do tematu głównego, ich inwencję badawczą i interpretacyjną oraz różnorodność stylów pisarskich. Celami, które przyświecały uczestnikom projektu były: diagnoza stanu świadomości komunikacyjnej, zarówno po stronie usługodawców, jak i usługobiorców medycyny; analiza przyczyn pasywności komunikacyjnej lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów; wypracowanie sugestii dotyczących etycznych algorytmów postępowania komunikacyjnego w dobrej praktyce klinicznej; uświadomienie pracownikom służby zdrowia praktycznych konsekwencji wynikających z filozoficznych determinant kryjących się za kodeksualizacjami deontologicznymi oraz realnym postępowaniem lekarskim i pielęgniarskim.

Write Your Own Review
You're reviewing:Etyczny wymiar komunikacji interpersonalnej w praktyce klinicznej
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Ethical dimension of interpersonal communication in clinical practice
Type of publication Monografia
Edition I
Series Badania Interdyscyplinarne nr 18
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232-2043-5
Number of pages 194
Number of publishing sheets 15,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up