Language
Mobile navigation Home page

Elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch in der Talk-Show als Textsorte

PLN 14.00

Tematem książki są struktury eliptyczne w mówionym języku niemieckim. Autor przedstawia także charakterystykę rozmowy medialnej (talk-show) jako przykład komunikacji potocznej, ale z określonymi sankcjami nałożonymi na uczestników interakcji, z wyznaczonym tematem i czasem rozmowy. Równocześnie autor zauważa powiązanie występowania zjawiska elipsy zarówno z innymi elementami składni języka mówionego (anakolutami, parentezą czy innymi formami składniowej dyskontynuacji) jak i z elementami leksykalnymi czy prozodycznymi mowy potocznej.

Książka o walorach dydaktycznych. przeznaczona dla szerokiego grona użytkowników języka niemieckiego.

 • Vorwort
 • Kapitel 1. Ellipse. Überblick über sprachwissenschaftliche Ansätze
  • 1.1 Ellipse in der Rhetorik
  • 1.2 Grammatische Klassifikationen
  • 1.3 Äußerung als minimale Einheit der Kommunikation
  • 1.4 Ellipse in der Linguistik
   • 1.4.1 Konzept der Ableiter
   • 1.4.2 Konzept der Autonomisten
   • 1.4.3 Ellipse in der Thema-Rhema-Struktur
   • 1.4.4 Ellipse in der Dialogforschung
  • 1.5 Ellipsenforschung - Zusammenfassung
 • Kapitel 2. Talk-Show als mündliche Textsorte
  • 2.1 Begriff "Text" in textlinguistischen Auffassungen
  • 2.2 Sprachsystematisch ausgerichteter Ansatz in der Textlinguistik
  • 2.3 Kommunikationsorientierter Ansatz in der Textlinguistik
  • 2.4 Merkmale der Textualität in Talk-Shows
   • 2.4.1 Kohäsion
    • 2.4.1.1 Rekurrenz
    • 2.4.1.2 Substitution
    • 2.4.1.3 Pro-Formen (Anapher und Katapher)
    • 2.4.1.4 Bestimmter und unbestimmter Artikel
    • 2.4.1.5 Ellipse
    • 2.4.1.6 Explizite Textverknüpfung
    • 2.4.1.7 Andere Kohäsionsmittel
   • 2.4.2 Kohärenz
   • 2.4.3 Intentionalität
   • 2.4.4 Akzeptabilität
   • 2.4.5 Informativität
   • 2.4.6 Situationalität
   • 2.4.7 Intertextualität
   • 2.4.8 Textualitätskriterien - Zusammenfassung
  • 2.5 Textsorten
  • 2.5.1 Zur Definition
  • 2.5.2 Textsorten und Textmuster
  • 2.5.3 Textsortenklassifikation und Texttypologien
  • 2.5.4 Talk-Show in Klassifikationskriterien für Textsorten
   • 2.5.4.1 Textinterne Kriterien an die Textoberfläche gebunden
   • 2.5.4.2 Textinterne Kriterien an die Text-Tiefenstruktur gebunden
   • 2.5.4.3 Textexterne Kriterien
  • 2.6 Situierung der Talk-Show in der Gesprächstypologie
 • Kapitel 3. Ethnomethodologische Konversationsanalyse als Methode der Korpusbeschreibung
  • 3.1 Theoretischer Hintergrund der Konversationsanalyse: Ethnomethodologie
  • 3.2 Allgemein zur Konversationsanalyse
  • 3.3 Methodisches Vorgehen der Konversationsanalyse
  • 3.4 Kategorien der Konversationsanalyse
   • 3.4.1 Ablauforganisation des Gesprächs
    • 3.4.1.1 Formen des Sprecherwechsels
    • 3.4.1.2 Fremdwahl und Selbstwahl
   • 3.4.2 Rollen und Aktivitäten der Sprecher und der Hörer
    • 3.4.2.1 Sprecherrollen
    • 3.4.2.2 Hörerrollen
    • 3.4.2.3 Reparaturmechanismen
    • 3.4.2.4 Nonverbale Kommunikationsmittel
   • 3.4.3 Organisatorische Funktion der Partikeln
  • 3.5 Übergreifende Organisation des Gesprächs: Texttiefenstruktur
  • 3.6 Sprechakttheorie und Konversationsanalyse
 • Kapitel 4. Typologie der elliptischen Konstruktionen in den Aufnahmen
  • 4.1 Grundsätze der angenommenen Typologie
  • 4.2 Oberflächenstruktur vs. Tiefenstruktur des Textes
  • 4.3 Einteilung der elliptischen Konstruktionen
   • 4.3.1 Kurze elliptische Wendungen
   • 4.3.2 Kontextellipsen
    • 4.3.2.1 Typische Kontextellipsen
    • 4.3.2.2 Elliptische Konstruktionsübernahme
    • 4.3.2.3 Koordinationsellipsen
   • 4.3.3 Ellipsen in Frage-Antwort-Strukturen
   • 4.3.4 Ellipsen in Korrekturen
  • 4.4 Ellipse vs. andere Phänomene der gesprochenen Sprache
  • 4.4.1 Syntaktische Elemente
  • 4.4.2 Lexikalische Elemente
 • Kapitel 5. Beschreibung der Aufnahmen
  • 5.1 Charakteristik des analysierten Korpus
  • 5.2 Conversational Analysis Transcription (CAT) als Transkriptionssystem
  • 5.3 TEXT I
  • 5.4 TEXT II
  • 5.5 TEXT III
  • 5.6 TEXT IV
 • Kapitel 6. Übersicht über elliptische Konstruktionen in den Aufnahmen
  • 6.1 Quantitative Struktur der Ellipsen in den Aufnahmen
  • 6.2 Einzelne Ellipsensorten auf der lexikalisch-syntaktischen Ebene
   • 6.2.1 Kurze elliptische Wendungen
   • 6.2.2 Kontextellipsen
    • 6.2.2.1 Typische Kontextellipsen
    • 6.2.2.2 Elliptische Konstruktionsübernahmen
    • 6.2.2.3 Koordinationsellipsen
   • 6.2.3 Ellipsen in Frage-Antwort-Strukturen
    • 6.2.3.1 Elliptische Sachfragen
    • 6.2.3.2 Elliptische Entscheidungsfragen
    • 6.2.3.3 Elliptische Alternativfragen
    • 6.2.3.4 Elliptische Rückfragen
    • 6.2.3.5 Elliptische Gegenfragen
   • 6.2.4 Ellipse in Korrekturen
  • 6.3 Einzelne Ellipsensorten auf der thematischen Ebene
  • 6.4 Funktionen von Ellipsen
   • 6.4.1 Quantitative Analyse
   • 6.4.2 Qualitative Analyse
  • 6.5 Schlussfolgerungen und Zusammenfassung
  • 6.6 Wissenschaftlicher Ausblick

 • Transkriptionen
 • Literaturverzeichnis
Write Your Own Review
You're reviewing:Elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch in der Talk-Show als Textsorte
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Język. Kultura. Komunikacja nr 8
ISBN 978-83-232-2070-1
Number of pages 216
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up